Du er her:

Nettstedkart

 1. Norsk akkreditering
  1. Bedømmere
   1. Bedømmerkurs
   2. Fremming av krav
   3. NA-dokumenter
   4. NAs Skjemaer
  2. Faktura til Norsk akkreditering
  3. Hva er akkreditering
   1. Hvorfor benytte akkrediterte varer og tjenester?
   2. Akkrediteringsprosessen
  4. Hvem er akkreditert
   1. Søketips akkrediteringsomfang
  5. Om oss
   1. Jobb hos Norsk akkreditering
    1. Rekrutteringsprosessen
   2. Tildelingsbrev, årsrapport og revisjonsberetning
   3. Organisering og leiing
    1. Leiargruppa
    2. Stab
    3. Seksjon for miljø og helse
    4. Seksjon for industri og sertifisering
    5. Avdeling for digitalisering, IT og kommunikasjon
    6. Avdeling for økonomi og administrasjon
    7. Forum for regulerende myndigheter si rolle i Norsk akkreditering
   4. Internasjonalt samarbeid
    1. Fagfellevurdering
  6. Kontakt oss
   1. Digital post i Norsk akkreditering
  7. Nettstedkart
  8. Kundesider
   1. Tekniske meldinger
    1. Sars-cov-2 labratorier
    2. Ny versjon av metodestandard
    3. Relevante resolusjoner fra sist IAF-møte
    4. Nye resolusjoner som er vedtatt fra IAF-møter
    5. EA - spørsmål og svar fra sertifiseringskomiteen
    6. Spørsmål og svar i forbindelse med ekstraordinær situasjon - COVID-19
    7. NYTEK - presiseringer av krav
    8. Informasjonsskriv referansematerialer
    9. Revidert ILAC P15 publ mai 2020
    10. ISO 50003:2021 Energiledelsessystemer
    11. Ny versjon av NS-EN ISO 15189
    12. Ny versjon av ISO/IEC 17043
    13. Rapportering av samsvarserklæringer
    14. NYTEK23
    15. Harmoniserte standarder NS-EN ISO 15189:2022/NS-EN ISO/IEC 17043/2023
    16. Harmoniserte standarder
    17. Oppdaterte IAF dokumenter
    18. Akkrediteringsdag for laboratorier akkreditert for NS-EN ISO/IEC 17025
    19. Informasjon om arkivering- og journalføringsrutiner
    20. Endrede rutiner for søknadsbehandling
    21. Akkrediteringsdagen for medisin
    22. NS-EN ISO 15189:2022 er harmonisert
    23. Fleksibel akkreditering
    24. Harmonisering av akkrediteringsstandarder
    25. Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register er oppdatert
    26. Ny standard for konduktivitet. NS-EN 27888:1993
    27. Økt fokus på angivelse måleusikkerhet i rapporter for prøvingslaboratorier
    28. Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr
    29. Informasjon om en ny felles kunngjøring fra IAF (International Accreditation Forum) og ISO (International Organization for Standardization).
    30. ISO/IEC 17020:2012 er under revidering
    31. Ny overgangsfrist for NS-EN ISO 15189:2022
    32. Akkrediteringsdag NYTEK23
    33. Informasjon til sertifiseringsorgan innen Personellsertifisering (NS-EN ISO/IEC 17024:2012)
    34. Vilkår for å være akkreditert er oppdatert
    35. Første akkrediterte virksomhet under ISO/IEC 17029:2019
    36. God laboratoriepraksis – informasjon fra OECD
   2. Finansiering av våre tjenester
   3. Fagartikler laboratorier
   4. Medisinsk SLP
   5. Hvordan klage til Norsk akkreditering
  9. Årsrapport sert.
   1. Årsrapport sertifiseringsorgan2020
   2. Årsrapport sertifiseringsorgan2019
  10. Søk
  11. Høringsliste
  12. eInnsyn