Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, NOKLUS 

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) er en organisasjon som blant annet tilbyr ulike arrangementer for kontroll av laboratorienes kvalitet.

 

UK Neqas 

Arrangør av SLP innen medisins mikrobiologi. De er akkreditert av CPA (Clinical Pahology Accreditation i England).

 

Quality Control for Molecular Diagnostics 

QCMD er arrangør av SLP innen nukleinsyre-basert diagnostikk i medisinsk mikrobiologi.

 

Labquality 

Denne finske arrangøren sender ut SLP innen medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi.

 

Equalis 

Equalis (akkreditert SLP arrangør av Swedac) tilbyr arrangementer innen områdene mikrobiologi, kjemi og patologi i Sverige, men skriver også at andre lands laboratorier kan delta med de samme betingelsene.


NordiQC 

Nordic Immunochemical Quality Control (NordiQC) er en uavhengig vitenskaplig organisasjon for å fremme kvalitet på immunohistokjemi ved å arrangere SLP for patologilaboratorier.