Du er her:

Validerings- og verifikasjonsorgan

Validerings- og verifikasjonsorgan er akkreditert etter ISO 14065 og/eller ISO/IEC 17029.

Akkrediteringsstandarder innen validering og verifikasjonsorgan

ISO 14065

Klimagasser - Krav til validerings- og verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse . Vi akkrediterer verifikasjonsorgan som verifiserer utslippsrapporter fra klimagassutslipp etter ISO 14065 iht Forordning (EU) 2018/2067 EU-ETS og andre ordninger innen utslipp.

Klimagasser, bilde av røyk fra to piper

ISO/IEC 17029

Samsvarsvurdering - generelle prinsipper og krav til validerings- og verifikasjonsorgan.

ISO/IEC 17029 er en ny akkrediteringsstandard for validerings- og verifikasjonsorgan.

Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke NS-EN ISO 14065. Standarden skal legge til rette for bekreftelser av påstander om fremtiden (validering) og/eller om fortid (verifisering). Standarden har en generisk form som gjør den aktuell i de aller fleste bransjer.

Dokumenter og skjema

Vi jobber med digitalisering av alle våre dokumenter og skjema. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette. Inntil videre finner du en oversikt her: 

Våre fagartikler

Vi har samlet alle våre fagartikler innenfor dette fagområdet, her kan du lese mer om validerings- og verifikasjonsorgan.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger.
Inntil videre finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Her kan du lese mer om: 

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Les gjerne mer om våre kommende kurs og seminarer på vår kursside, og meld deg på! 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere.

Meld gjerne din interesse på mail: post@akkreditert.no.

Kontaktinformasjon


Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.