EMAS

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Hva er EMAS?

EMAS Eco-Management and Audit Scheme er EUs frivillige miljøstyrings- og miljørevisjonsordning. Hensikten med EMAS er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i bedrifter og organisasjoner. EMAS-ordningen er åpen for alle typer organisasjoner.

Ordningen er innført i alle EU/EØS-land gjennom en forordning siden 1995. I Norge er forordningen tatt inn i Forurensningsloven § 52c.

Utslipp røyk

Mer informasjon om EMAS kan du lese på følgende nettsider:

EMAS-sertifisering

Organisasjoner som ønsker EMAS-sertifisering, vennligst ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for EMAS-sertifisering. 

Her finner du en oversikt over akkrediterte systemsertifiseringsorgan for EMAS.

Kontaktinformasjon  


Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.