EMAS

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Hva er EMAS?

EMAS Eco-Management and Audit Scheme er EUs frivillige miljøstyrings- og miljørevisjonsordning. Hensikten med EMAS er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i bedrifter og organisasjoner. EMAS-ordningen er åpen for alle typer organisasjoner.

Ordningen er innført i alle EU/EØS-land gjennom en forordning siden 1995. I Norge er forordningen tatt inn i Forurensningsloven § 52c.

Mer informasjon om EMAS kan du lese på følgende nettsider:

EMAS-sertifisering

Organisasjoner som ønsker EMAS-sertifisering, vennligst ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for EMAS-sertifisering. 

Her finner du en oversikt over akkrediterte systemsertifiseringsorgan for EMAS.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen EMAS.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Avdelingsdirektør Industri og sertifisering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Ledende bedømmere

Portrettbilde av ansatt
Kristian Juel Røysland
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 08 305

E-post: kjr@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Elena Petrovich
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 04 346

E-post: epe@akkreditert.no