EMAS

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

EMAS

Hva er EMAS?

EMAS Eco-Management and Audit Scheme er EUs frivillige miljøstyrings- og miljørevisjonsordning. Hensikten med EMAS er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i bedrifter og organisasjoner. EMAS-ordningen er åpen for alle typer organisasjoner.

Ordningen er innført i alle EU/EØS-land gjennom en forordning siden 1995. I Norge er forordningen tatt inn i Forurensningsloven § 52c.

Les mer om EMAS på EUs nettside her. 

Les mer om EMAS på Milkødirektoratets nettside her. 

EMAS-sertifisering

For organisasjoner som ønsker å få en EMAS-sertifisering

Ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for EMAS-sertifisering. Her finner du en oversikt over akkrediterte systemsertifiseringsorgan for EMAS.

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for sertifiseringsorgan.
Her finner du skjema for sertifiseringsorgan.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon fra oss.

Gebyr og kostander

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om hva en akkreditering koster.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen EMAS.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Juel Røysland, Kristian
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 08 305

E-post: kjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Elena Petrovich
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 04 346

E-post: epe@akkreditert.no