IfEP

En tysk SLP-arrangør som tilbyr SLP innen fagområdene mekanisk testing og metallografi. Dette inkluderer blant annet hardhet, skårslag og strekkprøving.
SLP-arrangører innen medisinske fagområder.