Du er her:

Dokumenter prøving og kalibrering

Prøving og kalibrering

 1. Akkrediteringspolitikk for Norsk akkreditering

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00751

  Merknader

  Oppdatert mhp referanse til ny gebyrforskrift

  Last ned Last ned dok00751.pdf
 2. ILAC-P14 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration (2020)

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00533

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 3. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 18.12.2023
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00085

  Merknader

  Presisering knyttet til bruk av fleksibel akkreditering ved ulike lokaliteter. Gjennomgått mht EA 2/15:2023 uten vesentlige endringer i dokumentet. Forlenget gyldighet til 18.12.2025

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 4. Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter

  Gyldig fra: 30.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00880

  Merknader

  Nytt kravdokument som beskrivervilkår for bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter.

  Last ned Last ned dok00880.pdf
 5. Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og verifisering/kontroll av måleutstyr

  Gyldig fra: 20.12.2023
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00859

  Merknader

  Oppdatert lenke til ILAC G24:2022 Forlenget gyldighet til 20.12.2025

  Last ned Last ned dok00859.pdf
 6. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers

  Gyldig fra: 10.11.2021
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00070

  Merknader

  Oppdatert

  Last ned Last ned dok00070.pdf
 7. PCR testing in food, feed & water - guidance

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 2.08
  ID: dok00387

  Merknader

  [Reference to 17025:2005 and to specific ISO standards, e.g. ISO 22174, is removed]

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 8. Policy for fjernbedømming

  Gyldig fra: 15.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00771

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00771.pdf
 9. Veiledning til akkreditering av prøvetaking (NS-EN ISO/IEC 17025:2017)

  Gyldig fra: 21.07.2021
  Revisjonsnummer: 7.00
  ID: dok00076

  Merknader

  Veiledningsdokumentet er betydelig omarbeidet. Veiledningen er ment å gi en utdyping i relevante krav knyttet til prøvetaking i ISO/IEC 17025:2017. Veiledningen er generalisert mht typer prøvetakning.

  Last ned Last ned dok00076.pdf
 10. Veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier (NS-EN ISO/IEC 17025)

  Gyldig fra: 06.01.2022
  Revisjonsnummer: 7.00
  ID: dok00092

  Merknader

  Betydelig revidert og oppdatert til ny versjon av 17025.

  Last ned Last ned dok00092.pdf
 11. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 10.12.2020
  Revisjonsnummer: 11.05
  ID: dok00067

  Merknader

  Dokumentet er oppdatert ihht ILAC P8 og kapittel 4.14 er betydelig revidert. Det er gjort noen mindre språklige korrigeringer ved overgang til versjon 11.01 og 11.02. Versjon 11.05: rettet feil i referanser.

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 12. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 23.11.2021
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00072

  Merknader

  Revidert utgave - hele dokumentet er betydelig oppdatert og endret, og har vært på høring hos akkrediterte virksomheter, innleide bedømmere og NAs fagråd.

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Ønsker du å vite mer om akkreditering? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen. 

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss ved å sende e-post til post@akkreditert.no.