Du er her:

Systemsertifisering

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Blokk og penn

Hva er systemsertifisering?

Systemsertifisering er sertifisering av ledelsessystem. Det finnes en rekke standarder for ledelsessystemer, som eksempel:

  • NS-EN ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet
  • NS-EN ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø
  • NS-ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
  • NS-EN ISO/IEC 27001 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • NS-EN ISO 22000 - Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
  • NS-EN ISO 13485 - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk

De største områdene for sertifisering er kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Informasjonssikkerhet er et voksende område. Andre områder er for eksempel trafikksikkerhet, energi og antikorrupsjon. Det er også standarder for sertifisering av ledelsessystemer som er målrettet mot spesifikke bransjer, for eksempel sveiseprosesser, passiv brannsikring, Direktivet for trykkpåkjent utstyr modul H.

Sertifisering av ledelsessystem gjelder for tre år med mulighet for resertifisering. Det kreves årlig oppfølging (revisjon) av sertifisering. 

Fokus på kontinuerlig forbedring

Felles for alle sertifiseringer av ledelsessystemer er at de fokuserer på kontinuerlig forbedring. Det innebærer planlegging av mål og prosesser, implementering av disse prosessene, evaluering av resultater og analyse av mangler - og deretter planlegging av nye tiltak.

Er det krav til sertifisering av ledelsessystemer?

Vanligvis er det valgfritt for organisasjonen som introduserer et ledelsessystem å sertifisere systemet. De fleste velger å sertifisere ledelsessystemet sitt som en anerkjennelse av samsvar med gitte krav. Det kan være krav fra kunder eller myndigheter om at ledelsessystem må være sertifisert. Offentlige anbud som inneholder miljøkrav.

For virksomheter som ønsker å få sitt ledelsessystem akkreditert sertifisert

Ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for systemsertifisering. Her finner du en oversikt over akkrediterte sertifiseringsorgan.

For sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert innen systemsertifisering

Generelle krav til akkreditering gjelder for sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert. Les mer om akkrediteringsprosessen her. 

Andre krav til akkreditering av sertifiseringsorgan

I tillegg til generelle krav finnes det spesifikke krav for å bli akkreditert. Disse tilleggskravene reguleres av IAF og EA. 

Det som er spesielt for systemsertifisering er observasjon av revisjoner, det vil si at Norsk akkreditering observerer hvordan sertifiseringsorgan utfører sertifiseringsrevisjoner. 

IAF MD 17 WITNESSING ACTIVITIES FOR THE ACCREDITATION OF MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODIES fastsetter felles retningslinjer for utvalg og hyppighet for observasjoner.

IAF koder (bransjekoder) er gruppert i klustre og det er definert kritiske koder. Alle IAF koder i akkrediteringsomfanget må bedømmes i løpet av en akkrediteringsperiode (5 år) for at akkreditering kan fornyes. Alle klustre må observeres i løpet av en akkrediteringsperiode.

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for sertifiseringsorgan.
Her finner du skjema for sertifiseringsorgan.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema.

Tekniske meldinger

Våre tekniske meldinger betyr viktige fagoppdateringer til deg som kunde. Finn oversikt over alle tekniske meldinger her.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om hva en akkreditering koster.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss


Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.