Du er her:

Personellsertifisering

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Kravene til kompetanse øker

Kravene til kompetanse øker i arbeidslivet. Det er en tydelig utvikling mot at profesjonelt personell må kunne dokumentere sine kvalifikasjoner. Dette øker også behovet for å kunne evaluere og bekrefte folks ferdigheter. Personellsertifisering er en måte å verifisere, å måle kompetanse i forhold til definerte krav. 

Personellsertifisering er, på samme måte som andre sertifiseringer, frivillig, men på visse områder er det obligatorisk. Det er sertifiseringsorgan som tilbyr sertifisering. Norsk akkreditering akkrediterer sertifiseringsorgan slik at sertifiseringsorganene kan tilby sine kunder akkreditert sertifisering.

Bilde av person i arbeidsantrekk

Hva kreves for å bli sertifisert?

Hva som kreves for å bli sertifisert, avhenger av yrket eller kompetanseområdet. Det er ofte gitte krav til tidligere utdannelse, yrkespraksis, gjennomføring av godkjente kurs (hvis pålagt) og bestått eksamen. Det utstedes sertifikat som bevis på oppnådd kompetanse. Sertifikater må fornyes. Fornyelse av sertifikater sikrer vedlikehold og oppdatering av kunnskap og ferdigheter. Muligheten til å bli sertifisert er åpen for alle så lenge kravene til kompetansenivå er oppfylt. 

Noen eksempler på akkreditert personellsertifisering: 
Kvalitetsområder; kvalitetsledelse, revisjonsledelse og risikoledelse og arbeidsmiljøledelse. Andre yrkesrelatert områder innen sikring, sikkerhet og beredskap; driftsinspektører, NDT personell, sveisere, kjelpassere og kjeloperatører, brannforebyggende el-kontrollører, overflateinspektører, strålevernere, arbeid ved bruk av tilkomstteknikk.

For personer som ønsker å få en personellsertifisering

Ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for personellsertifisering. 
Her finner du en oversikt over akkrediterte personellsertifiseringsorgan.

For sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert innen personellsertifisering

Generelle krav til akkreditering gjelder for sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert. 
Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.

I tillegg til generelle krav finnes det spesifikke krav for å bli akkreditert. Dette reguleres av IAF, EA og fastsatt i kravdokumenter. 

Det som er spesielt for sertifisering er observasjon av eksamener, det vil si at Norsk akkreditering observerer hvordan sertifiseringsorgan gjennomfører eksamener.  

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.