Du er her:

Leiargruppa

Leiargruppa i Norsk akkreditering behandlar, diskuterar og fattar vedtak i saker som er sentrale for organisasjonen si drift og utvikling.

Norsk akkreditering si leiargruppe skal sikre god og riktig planlegging og koordinering av drifta. Den skal sørgje for informasjonsflyt internt og eksternt, samt bidra til gode prosessar rundt avgjerder som er til det beste for etaten sine verksemdområder.

Direktør Norsk akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Avdelingsdirektør for Avdeling for akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Avdelingsdirektør for utvikling og internasjonal samhandling

Portrettbilde av ansatt
Morten N. Bjørgen
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 472 88 887

E-post: mbj@akkreditert.no

Avdelingsdirektør for økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Avdelingsdirektør for digitalisering, IT og kommunikasjon

Portrettbilde av ansatt
Bjørnar Hovemoen
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 36 763

E-post: bfh@akkreditert.no