Du er her:

Leiargruppa

Leiargruppa i Norsk akkreditering behandlar, diskuterar og fattar vedtak i saker som er sentrale for organisasjonen si drift og utvikling.

Norsk akkreditering si leiargruppe skal sikre god og riktig planlegging og koordinering av drifta. Den skal sørgje for informasjonsflyt internt og eksternt, samt bidra til gode prosessar rundt avgjerder som er til det beste for etaten sine verksemdområder.

Direktør Norsk akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Avdelingsdirektør økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Avdelingsdirektør miljø og helse

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør Miljø og Helse

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Avdelingsdirektør industri og sertifisering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Avdelingsdirektør for digitalisering, IT og kommunikasjon

Portrettbilde av ansatt
Bjørnar Hovemoen
Avdelingsdirektør for digitalisering, IT og kommunikasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 36 763

E-post: bfh@akkreditert.no