Du er her:

Leiargruppa

Leiargruppa i Norsk akkreditering behandlar, diskuterar og fattar vedtak i saker som er sentrale for organisasjonen si drift og utvikling.

Norsk akkreditering si leiargruppe skal sikre god og riktig planlegging og koordinering av drifta. Den skal sørgje for informasjonsflyt internt og eksternt, samt bidra til gode prosessar rundt avgjerder som er til det beste for etaten sine verksemdområder.


Her er leiargruppa til Norsk akkreditering: Tove Kristin Dokka, seksjonssjef akkreditering (f.v), Janicke Sundberg, seksjonssjef økonomi og administrasjon,  Bente M. Skjetne, seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon,  Beate Brekke Hellerud, seksjonssjef akkreditering og GLP, og Inger Cecilie Laake, direktør

 

Direktør

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Seksjonssjef økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Seksjonssjef økonomi og administrasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon

Portrettbilde av ansatt
Bente M, Skjetne
Seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 58 802

E-post: bms@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no