Du er her:

Leiargruppa

Leiargruppa i Norsk akkreditering behandlar, diskuterar og fattar vedtak i saker som er sentrale for organisasjonen si drift og utvikling.

Norsk akkreditering si leiargruppe skal sikre god og riktig planlegging og koordinering av drifta. Den skal sørgje for informasjonsflyt internt og eksternt, samt bidra til gode prosessar rundt avgjerder som er til det beste for etaten sine verksemdområder.


Her er leiargruppa i Norsk akkreditering: Frå venstre: Inger Cecilie Laake, direktørBeate Brekke Hellerud, avdelingsdirektør miljø og helseTove Kristin Dokka, avdelingsdirektør industri og sertifisering og Janicke Sundberg, avdelingsdirektør økonomi og administrasjon.

Direktør Norsk akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Avdelingsdirektør økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Avdelingsdirektør miljø og helse

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør Miljø og Helse

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Avdelingsdirektør industri og sertifisering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no