Du er her:

Skjema prøving og kalibrering

Prøving og kalibrering

 1. Agreement on use of ILAC MRA accreditation mark

  Gyldig fra: 27.06.2022
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00576

  Merknader

  Revisjonsintervall. Rettet feil i bunntekst. Forlenget gyldighet til 27.06.2024

  Last ned Last ned dok00576.docx
 2. Akkreditering/GLP - tilbaketrukne dokumenter

  Gyldig fra: 05.09.2022
  Revisjonsnummer: 1.09
  ID: dok00763

  Merknader

  Lagt til D68 vedlegg 1 til D67 Vilkar for bruk av logo. Forlenget gyldighet til 05.09.2024

  Last ned Last ned dok00763.pdf
 3. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00618

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA". Fjernet tom side.

  Last ned Last ned dok00618.docx
 4. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 12.02.2024
  Revisjonsnummer: 3.04
  ID: dok00755

  Merknader

  Lagt inn Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking avløp under pkt 5 Forlenget gyldighet til 12.02.2026

  Last ned Last ned dok00755.docx
 5. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 07.12.2022
  Revisjonsnummer: 1.10
  ID: dok00810

  Merknader

  Lagt til samsvarsmatrise for 2022-versjonen av NS-EN ISO 15189. Forlenget gyldighet til 07.12.2024

  Last ned Last ned dok00810.doc
 6. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17025 kalibreringslaboratorier

  Gyldig fra: 02.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.04
  ID: dok00314

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00314.docx
 7. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking

  Gyldig fra: 07.12.2022
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00284

  Merknader

  Ny mal, endret godkjenner.

  Last ned Last ned dok00284.doc
 8. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøving

  Gyldig fra: 09.10.2023
  Revisjonsnummer: 7.05
  ID: dok00283

  Merknader

  Satt inn mulighet for å angi fagområde og lokalitet pr linje. Linket fagområde til dokumentet for områdeinndeling. Endret overskrift for måleprinsipp til Merknad/måleprinsipp Forlenget gyldighet til 09.10.2025

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 9. Søknads-og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetakning avløp

  Gyldig fra: 05.02.2024
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok01006

  Merknader

  Lagt til "Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde/vannhastighet" som parameter

  Last ned Last ned dok01006.xlsm

Har du spørsmål angående informasjon på denne siden, eller andre spørsmål? Ta kontakt med oss ved å sende e-post til post@akkreditert.no.