Eurofins Food & Feed Testing Norway AS 

En norsk arrangør av SLP innen området mikrobiologi (mat og drikkevann). De er akkreditert som SLP-arrangør (Akkrediteringsnummer PT 001).

 

LGC Standards

En engelsk SLP arranger som tilbyr SLP innen en rekke fagområder og produktgrupper. Dekker både mikrobiologisk og kjemisk analyse av mat og drikke, drikkevann, for og miljøprøver, blant annet analyser i forbindelse med utslipp til luft. Tilbyr omkring 30 SLP-programmer og er akkreditert av UKAS som SLP-arrangør.

 

DRRR 

En tysk SLP arranger som tilbyr SLP innen sensorisk, mikrobiologisk og kjemisk analyse av mat og drikke, drikkevann, for og kosmetikk. De tilbyr også SLP innen emballasjetesting.

 

IRMM 

The Institute for Reference Materials and Measurements i Belgia tilbyr kjemiske SLP programmer under varemerket IMEP. Hva som tilbys varierer fra år til år, og det kan derfor være lurt å følge med hva de har tenkt å arrangere.

I Norge er det Dag Grønningen på Veterinærinstituttet som er kontaktperson. Grønningen kan kontaktes på
E-postadresse : dag.gronningen@vetinst.no

 

SYKE

Det finske miljøinstituttet (SYKE) er akkreditert av FINAS som SLP-arrangør innen kjemiske analyser på miljøprøver. Arrangerer blant annet SLP på Calorific value i brennstoff. Se også Finland`s enviromental administration.

 

Quality Consult

En italiensk SLP arranger som tilbyr SLP-programmer innen kjemisk analyse (organisk og uorganisk) av kloakkslam, avfallsvann, drikkevann og jord.

 

SLV 

Det svenske næringsmiddeltilsynet (Livsmedelverket) tilbyr SLP innen mikrobiologi (mat og drikkevann) og kjemi (mat).

 

BIPEA 

En fransk SLP arrangør akkreditert av COFRAC. De tilbyr SLP’er innen en rekke områder, blant annet
• Næringsmidler
• Oljer og oljeholdige produkter
• Dyrefor
• Drikke
• Forurensende stoffer (Sprøytemidler, Mycotoxiner etc.)

 

IFA 

IFA i Østerrike tilbyr SLP innen vannanalyse, organisk og uorganisk kjemi (næringsstoffer og mikroforurensning). De følger ISO-guide 43-1 og er anbefalt av det Østerrikske akkrediteringsorganet BMWA