IIS

Institute for Interlaboratory studies, en Nederlandsk SLP arrangør (akkreditert av RvA)
IIS dekker et stort spekter av parametere innen et stort spekter av produkter, inkludert olje, drivstoff, ulike typer alkohol, tekstiler, lær, gummi, PVC og plastikk.