Du er her:

Skjema for inspeksjonsorgan

Inspeksjonsorgan

 1. Akkreditering - tilbaketrukne dokumenter

  Gyldig fra: 27.04.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00763

  Merknader

  Nytt dokument, viser oversikt over dokumenter som ikke lenger er tilgjengelige på www.akkreditert.no.

  Last ned Last ned dok00763.pdf
 2. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 2.06
  ID: dok00302

  Merknader

  Endret mal, lagt til revisjonsintervall. Rettet skrivefeil. Forlenget gyldighet til 28.01.2023

  Last ned Last ned dok00302.docx
 3. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 17.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00755

  Merknader

  Felles søknadsskjema for alle ordninger, erstatter alle NA-s20. Lagt til søknadsomfang og samsvarsmatrise for 17034.

  Last ned Last ned dok00755.docx
 4. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 17.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00810

  Merknader

  Felles søknadsskjema for alle ordningar. Erstattar alle tidligare versjonar av NA-s20. Lagt til søknadsomfang og samsvarsmatrise for 17034.

  Last ned Last ned dok00810.doc
 5. Søknadsomfang ISO 14065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00764

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er tatt ut av søknadsskjemaet.

  Last ned Last ned dok00764.docx
 6. Søknadsomfang ISO/IEC 17021-1

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00759

  Merknader

  Nytt dokument. Fjernet skjema fra søknadsskjema. Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00759.docx
 7. Søknadsomfang NS-EN ISO/IEC 17020

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00766

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er fjernet fra søknadsskjema.

  Last ned Last ned dok00766.docx

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.