Du er her:

Faktura til Norsk akkreditering

Som statlig virksomhet krever Norsk akkreditering at våre norske leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota med Elektronisk Handelsformat (EHF) som standard.

Den elektroniske adressen til Norsk akkreditering er organisasjonsnummeret vårt: 
986 028 307. Leverandører utenfor Norge bes sende faktura med vedlegg i PDF-format via e-post til regnskap@akkreditert.no. Ref. forøvrig "Krav til faktura".

Krav til faktura

Det er et vilkår at faktura er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Fakturaer merkes med navn på bestiller/saksbehandler, samt eventuelt saksnummer der dette er avtalt. Faktura i forbindelse med akkreditering skal merkes med saksnummer, ref. kontrakt, og timespesifikasjon og reiseoppstilling/kvitteringsbilag skal medfølge og være tydelig å lese.

Hva er EHF-faktura? 

EHF-faktura overføres fra selger til kjøper i et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter dette formatet Elektronisk Handelsformat (EHF). Overføring av fakturafiler skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokument i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 

For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Hva må du som leverandør gjøre?

Som leverandør må du inngå en avtale med et aksesspunkt. Du kan produsere fakturaene dine på Elektronisk Handelsformat (EHF) fra eget fakturasystem, eller bruke en nettbasert fakturaportal somer tilknyttet et aksesspunkt. Mer informasjon om aksesspunkter i Norge finner du her.