Sammenlignende laboratorieprøving (SLP)

Her følger informasjon om ulike arrangører av regulære SLP-programmer, både akkrediterte og ikke-akkrediterte.

Databasen EPTIS

Ønsker du å søke etter SLP arrangementer så kan du benytte databasen EPTIS. Her er litt informasjon om databasen:

I perioden 1998-2000 arbeidet EA, Eurachem og Eurolab frem et felles databaseverktøy som skulle gjøre det mulig å samle alle tilbud om SLPer på en plass. Verktøyet ble kalt EPTIS (European Proficiency Testing Information System), og er i dag tilgjengelig for alle som ønsker å tilby SLP-arrangementer på kommersiell basis. Innholdet er utelukkende basert på selvdeklarasjon fra arrangøren.

SLP for mat- og miljøanalyser

Her er en oversikt over SLP-programmer vi kjenner til innen mat- og miljøanalyser. 

Medisinsk SLP

Her er en oversikt over SLP-program vi kjenner til innen medisinske analyser.

SLP for kalibrering og fysisk prøving

Her er oversikt over SLP-program vi kjenner til innen kalibrering og fysisk prøving.

Andre SLP-program

Her kan du lese mer om andre SLP-program Norsk akkreditering har oversikt over.

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.