Du er her:

Inspeksjonsorgan

Alle akkrediterte inspeksjonsorgan tilfredsstiller NS-EN ISO/IEC 17020:2012, Samsvarsvurdering - Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer.

Hva er en inspeksjon?

Inspeksjon er undersøkelse av et produkt (for eksempel NDT for metalliske materiale), en prosess (for eksempel fortøyningsanalyse), en tjeneste (for eksempel fiskehelsekontroll) eller en installasjon (for eksempel gassanlegg, kraner, heis eller skiheis) og deres samsvar med spesifikke krav. Inspeksjoner kan også utføres for mange andre objekter. Inspeksjon er et øyeblikksbilde, det vil si at resultatet fra inspeksjonen er beskrivende for den vurderingen som ble gjort på inspeksjonstidspunktet. Resultatet fra inspeksjonen vil kunne endre seg hvis objektet eller andre betingelser endrer seg.

Utstyr for inspeksjon illustrasjon

Om standarden for inspeksjonsorgan
 

Særskilte krav

NS-EN ISO/IEC 17020:2012 stiller særskilte krav til ulike punkter som: Upartiskhet og uavhengighet, konfidensialitet, personell, utstyr, inspeksjonsmetoder, håndtering av prøver/objekter for inspeksjon, inspeksjonsrapporter og krav til styringssystemet. Dette kan for eksempel være: Dokumentstyring, ledelsens gjennomgåelse, interne revisjoner og avviksbehandling.

Ulike typer uavhengighet

Akkrediterte inspeksjonsorgan er klassifisert som type A, type B eller type C, avhengig av graden av uavhengighet til det inspiserte objektet. Det er ingen forskjeller i kompetansekrav for de ulike typene inspeksjonsorgan. Forskjellen er utelukkende relatert til objektet som inspiseres. Forskjellen mellom de ulike typene er forklart i akkrediteringsstandarden for inspeksjonsorgan. Forenklet forklart har organisasjonen som inspeksjonsorgan type A er en del av ingen bindinger/relasjoner til det inspiserte objektet, mens uavhengigheten for et type C inspeksjonsorgan er knyttet til inspektørene som utfører inspeksjonen. Type B inspeksjonsorgan leverer kun inspeksjonstjenester til organisasjonen som inspeksjonsorganet er en del av.

Avhengig av hva man ønsker å være akkreditert for kan det være krav til hvilken type inspeksjonsorgan man må være. For eksempel så må alle inspeksjonsorgan som ønsker å være akkreditert for periodisk kontroll av gassflasker tilfredsstille kravene til type A eller type B. Inspeksjonsorgan som utfører ferdigkontroll av heis tilfredsstiller kravene til type A.

Norsk akkreditering følger opp og bedømmer inspeksjonsorganer regelmessig, slik at samfunnet kan forsikre seg om at akkrediterte inspeksjonsorgan utfører sine inspeksjoner på en tilfredsstillende måte.

For virksomheter som har behov for akkreditert inspeksjon

Norsk akkreditering har akkreditert mange inspeksjonsorganer over hele landet.
Her finner du en liste over alle akkrediterte inspeksjonsorganer.

For inspeksjonsorgan som ønsker å bli akkreditert

Les gjerne mer om prosessen for å bli et akkreditert inspeksjonsorgan

Kontakt oss 

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt.