Du er her:

Dokumenter og skjema

Under finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema for søkere og akkrediterte virksomheter.

Er du innleid hos oss som bedømmer, og trenger å finne skjemaer og dokumenter som er relevant for deg? Se egen informasjonsside for innleide bedømmere hos oss. Les mer her

Dokumenter for søkere og akkrediterte

 1. Akkrediteringspolitikk for Norsk akkreditering

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00751

  Merknader

  Oppdatert mhp referanse til ny gebyrforskrift

  Last ned Last ned dok00751.pdf
 2. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00603

  Merknader

  Lagt til revisjonsfrist.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 3. Bransjeinndeling for definisjon av akkrediteringsomfang/Classification of branches to define the scope of accreditation

  Gyldig fra: 12.01.2021
  Revisjonsnummer: 9.03
  ID: dok00071

  Merknader

  Fjernet utdatert tabell, fjernet NA dok 24c fra tittel, endret mal, rettet skrivefeil, lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00071.docx
 4. ILAC-P14 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration (2020)

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00533

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 5. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00551

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00551.pdf
 6. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00541

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00541.pdf
 7. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 18.12.2023
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00085

  Merknader

  Presisering knyttet til bruk av fleksibel akkreditering ved ulike lokaliteter. Gjennomgått mht EA 2/15:2023 uten vesentlige endringer i dokumentet. Forlenget gyldighet til 18.12.2025

  Last ned Last ned dok00085.docx
 8. Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter

  Gyldig fra: 30.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00880

  Merknader

  Nytt kravdokument som beskrivervilkår for bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter.

  Last ned Last ned dok00880.pdf
 9. Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og verifisering/kontroll av måleutstyr

  Gyldig fra: 20.12.2023
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00859

  Merknader

  Oppdatert lenke til ILAC G24:2022 Forlenget gyldighet til 20.12.2025

  Last ned Last ned dok00859.pdf
 10. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers

  Gyldig fra: 10.11.2021
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00070

  Merknader

  Oppdatert

  Last ned Last ned dok00070.pdf
 11. PCR testing in food, feed & water - guidance

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 2.08
  ID: dok00387

  Merknader

  [Reference to 17025:2005 and to specific ISO standards, e.g. ISO 22174, is removed]

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 12. Policy for fjernbedømming

  Gyldig fra: 15.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00771

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00771.pdf
 13. Procedure for assessment of an EMAS verifier

  Gyldig fra: 26.06.2023
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00973

  Merknader

  Lagt inn at perioden mellom to bedømmingsaktiviteter ikke kan overstige 24 måneder. Lagt inn info om avtalen mellom NA, MDir og BR. Forlenget gyldighet til 26.06.2025

  Last ned Last ned dok00973.pdf
 14. Veiledning til akkreditering av prøvetaking (NS-EN ISO/IEC 17025:2017)

  Gyldig fra: 21.07.2021
  Revisjonsnummer: 7.00
  ID: dok00076

  Merknader

  Veiledningsdokumentet er betydelig omarbeidet. Veiledningen er ment å gi en utdyping i relevante krav knyttet til prøvetaking i ISO/IEC 17025:2017. Veiledningen er generalisert mht typer prøvetakning.

  Last ned Last ned dok00076.pdf
 15. Veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier (NS-EN ISO/IEC 17025)

  Gyldig fra: 06.01.2022
  Revisjonsnummer: 7.00
  ID: dok00092

  Merknader

  Betydelig revidert og oppdatert til ny versjon av 17025.

  Last ned Last ned dok00092.pdf
 16. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 10.12.2020
  Revisjonsnummer: 11.05
  ID: dok00067

  Merknader

  Dokumentet er oppdatert ihht ILAC P8 og kapittel 4.14 er betydelig revidert. Det er gjort noen mindre språklige korrigeringer ved overgang til versjon 11.01 og 11.02. Versjon 11.05: rettet feil i referanser.

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 17. Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register

  Gyldig fra: 28.01.2024
  Revisjonsnummer: 7.04
  ID: dok00081

  Merknader

  Inkludert Monitorerende myndighet under definisjoner, inkludert dokument 16 og dokument 17 suplement 1, inkludert monitorerende myndigheter, ECHA og EMA i kap 11, språklige presiseringer i kap 14. Forlenget gyldighet til 28.01.2025

  Last ned Last ned dok00081.pdf
 18. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 14.05.2024
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00072

  Merknader

  Endringer er beskrevet i kap 26

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Skjema for søkere og akkrediterte

 1. Agreement on use of ILAC MRA accreditation mark

  Gyldig fra: 27.06.2022
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00576

  Merknader

  Revisjonsintervall. Rettet feil i bunntekst. Forlenget gyldighet til 27.06.2024

  Last ned Last ned dok00576.docx
 2. Akkreditering/GLP - tilbaketrukne dokumenter

  Gyldig fra: 05.09.2022
  Revisjonsnummer: 1.09
  ID: dok00763

  Merknader

  Lagt til D68 vedlegg 1 til D67 Vilkar for bruk av logo. Forlenget gyldighet til 05.09.2024

  Last ned Last ned dok00763.pdf
 3. Ekspertiseområder og produktgrupper for GLP

  Gyldig fra: 21.04.2022
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00349

  Merknader

  Produktgrupper angis for hvert ekspertiseområde

  Last ned Last ned dok00349.docx
 4. Fleksibelt søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189

  Gyldig fra: 01.07.2022
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00886

  Merknader

  Mikrobiologi er inkludert

  Last ned Last ned dok00886.xlsx
 5. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 15189:2012

  Gyldig fra: 10.01.2023
  Revisjonsnummer: 3.05
  ID: dok00303

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 10.01.2025

  Last ned Last ned dok00303.docx
 6. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 15189:2022

  Gyldig fra: 11.08.2023
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00988

  Merknader

  Endret terminologi i henhold til den norske oversettelsen av standarden.

  Last ned Last ned dok00988.docx
 7. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 13.04.2023
  Revisjonsnummer: 2.08
  ID: dok00302

  Merknader

  Ingen endringer fra versjon 2.07.

  Last ned Last ned dok00302.docx
 8. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17034:2016

  Gyldig fra: 14.04.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00824

  Merknader

  Satt inn kryssreferanse til ISO/IEC 17025

  Last ned Last ned dok00824.docx
 9. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17043:2010

  Gyldig fra: 10.01.2023
  Revisjonsnummer: 1.08
  ID: dok00301

  Merknader

  Forlenget gyldighet fram til forventet ny versjon av ISO 17043 Forlenget gyldighet til 10.01.2024

  Last ned Last ned dok00301.docx
 10. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 20387:2018

  Gyldig fra: 15.11.2022
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00745

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 15.11.2024

  Last ned Last ned dok00745.docx
 11. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00549

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00549.docx
 12. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17024:2012

  Gyldig fra: 05.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00395

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00395.docx
 13. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00618

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA". Fjernet tom side.

  Last ned Last ned dok00618.docx
 14. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17029:2019

  Gyldig fra: 06.01.2022
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00874

  Merknader

  Nytt dokument

  Last ned Last ned dok00874.docx
 15. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17043:2023

  Gyldig fra: 10.08.2023
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok01004

  Merknader

  Samsvarsmatrise utarbeidet for 2023 versjonen av NS-EN ISO/IEC 17043.

  Last ned Last ned dok01004.docx
 16. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00577

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00577.docx
 17. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 12.02.2024
  Revisjonsnummer: 3.04
  ID: dok00755

  Merknader

  Lagt inn Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking avløp under pkt 5 Forlenget gyldighet til 12.02.2026

  Last ned Last ned dok00755.docx
 18. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 07.12.2022
  Revisjonsnummer: 1.10
  ID: dok00810

  Merknader

  Lagt til samsvarsmatrise for 2022-versjonen av NS-EN ISO 15189. Forlenget gyldighet til 07.12.2024

  Last ned Last ned dok00810.docx
 19. Søknads- og akkrediteringsomfang ISO/IEC 17021-1

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00759

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00759.docx
 20. Søknads- og akkrediteringsomfang ISO/IEC 17024

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00760

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00760.docx
 21. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189

  Gyldig fra: 10.01.2023
  Revisjonsnummer: 1.06
  ID: dok00286

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 10.01.2025

  Last ned Last ned dok00286.docx
 22. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17025 kalibreringslaboratorier

  Gyldig fra: 02.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.04
  ID: dok00314

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00314.docx
 23. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17034

  Gyldig fra: 16.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00823

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00823.docx
 24. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17043

  Gyldig fra: 10.01.2023
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00756

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 10.01.2025

  Last ned Last ned dok00756.docx
 25. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 20387

  Gyldig fra: 15.11.2022
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00772

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 15.11.2024

  Last ned Last ned dok00772.pdf
 26. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17020

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00766

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00766.docx
 27. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking

  Gyldig fra: 07.12.2022
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00284

  Merknader

  Ny mal, endret godkjenner.

  Last ned Last ned dok00284.docx
 28. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøving

  Gyldig fra: 09.10.2023
  Revisjonsnummer: 7.05
  ID: dok00283

  Merknader

  Satt inn mulighet for å angi fagområde og lokalitet pr linje. Linket fagområde til dokumentet for områdeinndeling. Endret overskrift for måleprinsipp til Merknad/måleprinsipp Forlenget gyldighet til 09.10.2025

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 29. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17029:2019

  Gyldig fra: 18.01.2022
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00879

  Merknader

  Nytt dokument

  Last ned Last ned dok00879.docx
 30. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17029:2019 (EU-ETS)

  Gyldig fra: 18.01.2022
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00878

  Merknader

  Nytt dokument

  Last ned Last ned dok00878.docx
 31. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00758

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00758.docx
 32. Søknads-og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetakning avløp

  Gyldig fra: 05.02.2024
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok01006

  Merknader

  Lagt til "Vannføring i avløpsrenseanlegg basert på vannhøyde/vannhastighet" som parameter

  Last ned Last ned dok01006.xlsx