Nyheter/aktuelt

5. desember 2019 var det akkrediteringsdag for 17025-akkrediterte organisasjoner. Her finner du presentasjonene.

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 13. november å øke timepris, årsgebyr og søknadsgebyr med 3,2 %, avrundet til nærmeste 10 kroner.

EAGA 2019 høst

Årets siste møte i EAs øverste organ, EA General Assembly, ble gjennomført i Budapest 20. og 21. november.

Endret kalibreringsomfang

Endring i minimumskrav for akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier akkreditert etter ISO/IEC 17025 i tråd med den nye ISO/IEC 17011:2017 punkt 7.8.3c