Nyheter/aktuelt

35000 akkrediteringer

34 EA-medlemmer, inkludert NA, og 11 assosierte medlemmer bidrar til en rapport om bruk av akkreditering i Europa.

ILAC IAF møter høst 2019

De internasjonale sammenslutningene av akkrediteringsorganer, ILAC og IAF, møtes til sin årlige konferanse i perioden 22 – 30 oktober.

Storbritannia kan forlate EU 31. oktober 2019. Vi vet enda ikke om det vil eksistere en avtale mellom Storbritannia og EU på det tidspunktet.

Brian IC vice

Norsk akkrediterings Brian J. Reed er nyvalgt assisterende leder for European Accreditations inspeksjonskomité.