Du er her:

Informasjon for eksterne bedømmere

Her finner du informasjon for eksterne bedømmere eller eksperter som har oppdrag for Norsk akkreditering.

Honorarmottaker

Digital løsning for honorar og reiseoppgjør

Eksterne bedømmere (kun norske)  som utfører oppdrag for Norsk akkreditering, og som ikke fakturerer via arbeidsgiver eller eget firma, må benytte seg av den elektroniske løsningen

Pålogging gir deg også tilgang til lønnsslipper, reiseslipper og persondata.

Innlogging
Her kan du logge deg på ID porten.

Veiledning for å komme i gang
Les mer om reiseregning for honorarmottakere her.

Honorarskjema
Ved innsendelse av honorarkrav i «Betalmeg»-løsningen til DFØ, skal det alltid vedlegges ferdig utfylt timespesifikasjon og honorarskjema.

Skjema for timespesifikasjon kan du laste ned her!

Honorarskjema kan du laste ned her!

Spørsmål om honorar, henvend deg til:

Portrettbilde av ansatt
Linda Schwarz
Seniorkonsulent, lønn

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 916 01 478

E-post: lms@akkreditert.no

Fakturering

Faktura til Norsk akkreditering

Som statlig virksomhet krever Norsk akkreditering at våre norske leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota med Elektronisk handelsformat (EHF) som standard.

Leverandører utenfor Norge bes sende faktura med vedlegg i PDF format til regnskap@akkreditert.no Ref. forøvrig "Krav til fakturainnhold".

Krav til fakturainnhold

Det er et vilkår at fakturainnholdet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Fakturaer merkes med navn på bestiller/saksbehandler, samt eventuelt saksnummer der dette er avtalt. 

Faktura i forbindelse med akkreditering skal merkes med saksnummer, jamfør kontrakt, og timespesifikasjon og reiseoppstilling/kvitteringsbilag skal medfølge og være tydelig å lese.

Elektronisk faktura

Vi oppfordrer våre leverandører til å levere elektronisk faktura og kreditnota til Norsk akkreditering i standardformatet EHF. Den elektroniske adressa til Norsk akkreditering er organisasjonsnummeret vårt: 986 028 307. 

Hva er elektronisk faktura?

En elektronisk faktura er en faktura som blir overført elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen. I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter dette formatet Elektronisk Handelsformat – EHF.

Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokument i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no

Hva må du som leverandør gjøre?

Som leverandør må du inngå en avtale med et aksesspunkt. Du kan produsere fakturaene dine på elektronisk handelsformat (EHF) fra eget fakturasystem, eller bruke en nettbasert fakturaportal som er tilknyttet et aksesspunkt. Mer informasjon om aksesspunkter i Norge finner du her!

Spørsmål om fakturering, henvend deg til:

Portrettbilde av ansatt
Mona Mørk
Seniorkonsulent, regnskap

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 414 51 424

E-post: mom@akkreditert.no

Spørsmål om reiseregulativ, henvend deg til:

Portrettbilde av ansatt
Linda Schwarz
Seniorkonsulent, lønn

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 916 01 478

E-post: lms@akkreditert.no