Du er her:

Skjema sertifiseringsorgan

Sertifiseringsorgan

 1. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00549

  Merknader

  Endret tittel til felles for alle samsvarsmatriser.

  Last ned Last ned dok00549.docx
 2. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17024:2012

  Gyldig fra: 05.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00395

  Merknader

  Endret heading til ny mal.

  Last ned Last ned dok00395.docx
 3. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00577

  Merknader

  Endret tittel til felles for alle samsvarsmatriser. Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00577.docx
 4. Samsvarsmatrise for organ som tilbyr revisjon og sertifisering av leiingssystemar- Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (nynorsk)

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00550

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fyllast ut av sertifiseringsorgan som søkjer om, eller ynskjer å fornya sin akkreditering. I tillegg skal han fyllast ut ved større endringar i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00550.docx
 5. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 24.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00755

  Merknader

  Nytt dokument, felles for alle ordninger. Erstatter alle NA-s20. Lagt til lenke til søknadsskjema på nynorsk.

  Last ned Last ned dok00755.docx
 6. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 29.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00810

  Merknader

  Nytt dokument, felles for alle ordningar. Erstattar alle tidligare versjonar av NA-s20.

  Last ned Last ned dok00810.doc
 7. Søknadsomfang ISO 14065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00764

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er tatt ut av søknadsskjemaet.

  Last ned Last ned dok00764.docx
 8. Søknadsomfang ISO/IEC 17021-1

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00759

  Merknader

  Nytt dokument. Fjernet skjema fra søknadsskjema. Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00759.docx
 9. Søknadsomfang ISO/IEC 17024

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00760

  Merknader

  Nytt dokument. Fjernet skjema fra søknadsskjema. Lagt til felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00760.docx
 10. Søknadsomfang NS-EN ISO/IEC 17065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00758

  Merknader

  Nytt dokument. Skjema er fjernet fra søknadsskjema.

  Last ned Last ned dok00758.docx

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.