Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 145 Senja Lab AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.senjalab.no
TEST 137 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.nmbu.no/
TEST 128 ValdresLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.valdreslab.no
TEST 125 ALS Laboratory Group Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.alsglobal.no
TEST 118 Norges Geotekniske Institutt AS
Fagområde
P9901 Geoteknisk prøving

Hjemmeside: www.ngi.no
TEST 114 SunnLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.sunnlab.no
TEST 110 Veterinærinstituttet
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.vetinst.no
TEST 107 SINTEF AS
Fagområde
P01 Akustikk
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.sintef.no
TEST 089 Mat-Miljølaboratoriet AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: www.mat-miljo.no
TEST 083 DNV AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: https://www.dnv.com
TEST 081 Fjellab Drift IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.fjellab.no
TEST 079 Akvaplan - niva AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.akvaplan.niva.no
TEST 077 VestfoldLAB AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.vestfoldlab.no
TEST 076 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no
TEST 066 Nexans Norway AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.nexans.com
TEST 062 Arcus Norway AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.anoranorway.no
TEST 057 SognLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.sognlab.no
TEST 052 Alex Stewart International Norge AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.hm-as.no
TEST 050 Havforskningsinstituttet
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
P25 Biologi
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.hi.no
TEST 046 MjøsLab iks
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.mjoslab.no