Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 089

Mat-Miljølaboratoriet AS

6718 Deknepollen

Telefon: Tlf. 57 85 35 11
E-post: lab@matmiljo.no
Hjemmeside: http://www.mat-miljo.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Mat-Miljølaboratoriet AS
v/ Måløy Sildeoljefabrikk
6718 DeknepollenPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fiskemel
Parameter
Bestemmelse av vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K13M
Merknad
Metode basert på ISO 6496
Objekt
Avløpsvann
Parameter
COD dikromat
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
K02A
Merknad
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
K01A
Merknad
Objekt
Feit fisk
Parameter
Fett
Referansestandard
NS 9402
Intern metode identitet
K18M
Merknad
Objekt
Fisk, fôr, og fôringredienser
Parameter
Nitrogen og beregning av råprotein (Kjeldahl)
Referansestandard
NS-EN ISO 5983-2
Intern metode identitet
K24M
Merknad
Kjeldahl, destillasjon
Objekt
Fiskemel
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K13M
Merknad
Metode basert på ISO 6496
Objekt
Fiskemel
Parameter
Totalt innhold av nitrogen og råprotein
Referansestandard
NS-EN ISO 16634-1
Intern metode identitet
K21M
Merknad
Ved forbrenning etter Dumas-prinsippet
Objekt
Fiskemel og fisk
Parameter
NaCl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K12M
Merknad
Objekt
Fiskemel og fisk
Parameter
Biogene aminer: tyramin, cadaverin, histamin, putresin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K16M
Merknad
Metode basert på HPLC
Objekt
Fiskemel og fisk
Parameter
Bestemmelse av råaske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K14M
Merknad
Metode basert på ISO 5984
Objekt
Fiskemel, fisk
Parameter
Total flyktig nitrogen
Referansestandard
AOAC 920.03
Intern metode identitet
K11M
Merknad
Objekt
Marin, animalske og vegitabilske oljer og fett
Parameter
Frie fettsyrer
Referansestandard
AOCS Ca 5a-40
Intern metode identitet
K22M
Merknad
Titrering
Objekt
Marin,animalske og vegitabilske oljer og fett
Parameter
Vanninnhold %
Referansestandard
AOCS Ca 2e-84
Intern metode identitet
K25M
Merknad
Karl Fischer titrering
Objekt
Rentvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk, COD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K11V
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4759
Objekt
Rentvann
Parameter
Jern (Fe)
Referansestandard
NS 4741
Intern metode identitet
K06V
Merknad
Fotometrisk metode
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
K02V
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K08V
Merknad
Metode basert på NS 4725 (Trukket)
Objekt
Rentvann og avløpsvann.
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
K01V
Merknad
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
K04V
Merknad
Metode C
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
K03V
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (Kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M01V
Merknad
Objekt
Fersk og frossen sjømat
Parameter
Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, E.coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
M20M
Merknad
ß-glukuronidase positive E. coli i skalldyr inngår ikke i omfanget
Objekt
Ferskvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
M15V
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
M19M
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Flaskevann, rentvann og badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
M04V
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
M07M
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
M21M
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (30 °C)
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
M13M
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
M02M
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
M09M
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
M03M
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M10M
Merknad
RAPID’ L. mono
Objekt
Rentvann
Parameter
Sporer av sulfittreduserende anaerobe mikroorganismer (Clostridium)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M07V
Merknad
Metode basert på NS ISO 6461-2 (1. Utgave 1993) Membranfilter
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M05V
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
M13V
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M14V
Merknad
MPN-metode (Colilert)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 037
Intern metode identitet
M25M
Merknad
iQ-Check Listeria monocytogenes II (Real time PCR)
Objekt
Næringsmidler, for og miljøprøver
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
AFNOR BRD 07/06-07/04
Intern metode identitet
M24M
Merknad
iQ-Check Salmonella II (Real time PCR)