Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 114

SunnLab AS

Holtemyrane 6
6814 FØRDE

Telefon: Tlf. 57 82 14 66 Faks. 57 82 14 32
E-post: post@sunnlab.no
Hjemmeside: http://www.sunnlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SunnLab AS
Holtemyrane 6 , 6800 FØRDE


Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rent vann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KJ.MET 7.01
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KJ.MET 7.01
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ.MET 2.01
Merknad
Metode basert på NS ISO 7888 (1993)
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KJ.MET 1.02
Merknad
Metode C Spektrofotometri
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KJ.MET 7.01
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KJ.MET 1.01
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KJ.MET 2.02
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KJ.MET 7.01
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
MB.MET 1.06
Merknad
Begrenset til: Rent vann og badebassengvann MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MB.MET 1.01
Merknad
Begrenset til: Rentvann og badebassengvann
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MB.MET 6.01
Merknad
Begrenset til: Rentvann og badebassengvann MF metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
MB.MET 3.02
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
MB.MET 2.02
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
MB.MET 2.03
Merknad
Ved 30°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
MB.MET 2.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvinsing og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NMKL 136
Intern metode identitet
MB.MET 9.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
MB.MET 3.05
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MB.MET 7.01
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kjøtt
Parameter
Påvisning av trikinlarver
Referansestandard
NS-EN ISO 18743
Intern metode identitet
PAT.MET 001
Merknad
Kunstig fordøyelsesmetode