Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 081

Fjellab

Hydroparken 248
3660 RJUKAN

Telefon: 35 08 28 30
E-post: firmapost@fjellab.no
Hjemmeside: http://www.fjellab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Fjellab
Rjukan Næringspark, Bygg 248
3660 RJUKANPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Jord/sedimenter
Parameter
Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 15936
Intern metode identitet
2369
Merknad
Forbrenning, NDIR
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
1066
Merknad
Ekvivalent med ISO 8245
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total nitrogen (TNb)
Referansestandard
NS-EN 12260
Intern metode identitet
1066
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Ca og Mg
Referansestandard
NS-EN ISO 7980
Intern metode identitet
1145
Merknad
AAS-flamme
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Tot P
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1133
Merknad
Metode basert på ISO 15681-2
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1133
Merknad
Metode basert på ISO 15681-2
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
1144
Merknad
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
1142
Merknad
Automatisert analyse
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Natrium (Na) og Kalium (K)
Referansestandard
NS 4775
Intern metode identitet
1145
Merknad
AAS-flamme
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1138
Merknad
Metode basert på NS 4754 (1981). Automatisert analyse.
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1146
Merknad
Metode basert på Standard Methods 2340, 17th edition, 1989
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Oppløst Fluorid, Klorid, Nitrat-N,, Sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
1137
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Oppløst Natrium, Ammonium-N, Kalium, Kalsium, Magnesium
Referansestandard
NS-EN ISO 14911
Intern metode identitet
1082
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
1143
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann og flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
1141
Merknad
Objekt
Rentvann,avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Al, Pb, Fe, Cd, Cu, Mn, Ni, Cr, Zn
Referansestandard
NS 4773
Intern metode identitet
1145
Merknad
AAS-flamme
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
1077
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
1080
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/06-12/07
Intern metode identitet
1083
Merknad
Kvalitativ metode. Salmonella Precis TM
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
1089
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
1089
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
1089
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
1089
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC)
Objekt
Næringsmidler, fôr til kjæledyr og prøver fra produksjonesmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
1089
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmidler, miljøprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/04-04/05
Intern metode identitet
1067
Merknad
Listera Precis TM, kvalitativ metode
Objekt
Rent vann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
1073
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Rentvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
1072
Merknad
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
1069
Merknad