Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 081

Fjellab Drift IKS

Hydroparken 248
3660 RJUKAN

Telefon: 35 08 28 30
E-post: firmapost@fjellab.no
Hjemmeside: http://www.fjellab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Fjellab
Hydroparken 248
3660 RJUKANPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Jord, sedimenter
Parameter
Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 15936
Intern metode identitet
2369
Merknad
Tørrforbrenning
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 20236
Intern metode identitet
1066
Merknad
Forbrenning
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total fosfor, ortofosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1133
Merknad
Metode basert på ISO 15681-1:2003, FIA
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
1508
Merknad
Gravimetri. Filtrering gjennom glassfiberfilter
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
1066
Merknad
Forbrenning
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Fluorid, klorid, nitrat, sulfat (løst/filtrert)
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
1137
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Natrium, ammonium, kalium, kalsium, magnesium (løst/filtrert)
Referansestandard
NS-EN ISO 14911
Intern metode identitet
1082
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1138
Merknad
Metode basert på NS 4754:1981 (trukket), Titrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1146
Merknad
Metode basert på Standard Methods 2340B, 17th edition, 1989
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
1144
Merknad
Filtert, absorbans ved 410 nm
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
1142
Merknad
Fire polar immersjons målecelle
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
1143
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Ca, Mg, Na, K, Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn (løst/filtrert)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1145
Merknad
MP-AES, metode basert på NS-EN ISO 11885:2009
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann, flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
1141
Merknad
Potensiometrisk
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
1077
Merknad
Colilert
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/06-12/07
Intern metode identitet
1083
Merknad
Kvalitativ metode, PrecisTM
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
1089
Merknad
TEMPO® EC, MPN
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
1089
Merknad
TEMPO® CC, MPN
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
1089
Merknad
TEMPO® STA, MPN
Objekt
Næringsmidler, fôr til kjæledyr, prøver fra produksjonesmiljø
Parameter
Aerobe mesofile bakterier (kimtal)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
1089
Merknad
TEMPO® AC, MPN
Objekt
Næringsmidler, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
1089
Merknad
TEMPO® BC, MPN
Objekt
Næringsmidler, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/04-04/05
Intern metode identitet
1067
Merknad
Kvalitativ metode, PrecisTM
Objekt
Rentvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
1072
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
1073
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
ISO 16266-2
Intern metode identitet
1076
Merknad
Pseudalert, MPN
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
1069
Merknad
Innstøpning
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
1080
Merknad
Membranfiltrering