Suspensjoner

Suspensjon er en sperring av en organisasjons akkrediterte virksomhet. Ved suspensjon skal organisasjonen ikke tilby eller utføre akkrediterte tjenester for de deler suspensjonen omfatter så lenge suspensjonen varer. Suspensjon vises med rød skrift og overstreking.

Frivillig suspensjon

Akkrediterte laboratorier kan frivillig søke om suspensjon av hele eller deler av sitt akkrediteringsomfang.

Det er ulike årsaker til at man ønsker å suspenderes frivillig, men typiske årsaker er:

  • flytting av laboratorieaktiviteter
  • tekniske problemer
  • utfordringer på personellsiden

som gjør at man ikke kan levere akkrediterte tjenester i henhold til kravene.

Ufrivillig suspensjon

Dersom det avdekkes meget alvorlige mangler i etterlevelsen av aktuelle krav vil NA kunne iverksette suspensjon av hele eller deler av akkrediteringen.

Ufrivillig suspensjon kan iverksettes med umiddelbar virkning.

Delvis suspensjon

Suspensjoner av akkreditering kan gjøres for hele eller deler av akkrediteringen. 

Ved delvis suspensjon er det kun enkelte metoder som blir suspendert. For å se hvilke metoder dette er, så må man i omfanget gå inn og se på alle fagområdene.

Suspensjonens varighet 

En suspensjon varer til NA vedtar enten terminering eller akkreditering av det suspenderte omfanget.

Maksimal varighet av en suspensjon er normalt 12 måneder fra vedtaksdato om suspensjon. 

Har du spørsmål angående innholdet på denne siden, eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss på post@akkreditering.no, eller ring oss på telefon (+47) 64 84 86 00.