Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 077

VestfoldLAB AS

Åslyveien 21
3170 Sem

Telefon: Tlf. 33 379060/33 379061 Faks. 33 35 89 76
E-post: post@vestfoldlab.no
Hjemmeside: http://www.vestfoldlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
VestfoldLAB A/S
Åslyveien 21, 3170 Sem


Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
P10T01A19
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
P10T01A14
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
P10T01A45
Merknad
Spektrofotometrisk måling etter varmeoppslutning med dikromat i lukket celle (CT-COD) i Merck testkit.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Gløderest
Referansestandard
NS 4760
Intern metode identitet
P10T01A14
Merknad
Objekt
Avløpsvann, filtrert og ufiltrert
Parameter
BOD5 og BOD7 Biokjemisk oksygenforbruk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A20
Merknad
Basert på NS-EN 1899-1
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av saltinnhold (Na-beregnet)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A51
Merknad
Metode basert på NMKL 180
Objekt
Næringsmidler
Parameter
pH
Referansestandard
NMKL 179
Intern metode identitet
P10T01A12B
Merknad
Manuelt
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av klorofyll a
Referansestandard
NS 4767
Intern metode identitet
P10T01A16
Merknad
Spektrofotometrisk måling i metanolekstrakt
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
P10T01A03
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Ca
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A25
Merknad
Metoden er basert på NS-EN ISO 7980 og standard Methods 326B
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A13A
Merknad
Basert på ISO 9963-2 (1994). ManTech
Objekt
Rentvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A02
Merknad
Basert på NS-EN 15681-1
Objekt
Rentvann
Parameter
Løst silikat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A47
Merknad
Metode basert på ISO 16264:2002. QuAAtro39 CFA
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Nitrat og nitritt-nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A01
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 13395:1996
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
P10T01A02B
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn
Referansestandard
NS-EN ISO 15586
Intern metode identitet
P10T01A23
Merknad
AAS grafittovn - spormengder
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Na, K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A25
Merknad
Basert på Standard Methods 326B og NS 4775
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
P10T01A10A
Merknad
ManTech
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Fe, Cu, Cr, Mn, Ni, Zn
Referansestandard
NS 4773
Intern metode identitet
P10T01A22
Merknad
AAS-flamme
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A24
Merknad
Basert på NS-EN ISO 12846:2
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen, NH4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A30
Merknad
Basert på NS-ISO 11732 (2005)
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Totalfosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A50 11Q1
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 15681-2. CFA
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Totalnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A50 11Q2
Merknad
Metode basert på ISO 29441:2010. QuAAtro39 CFA inline oppsluttet.
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Mg
Referansestandard
NS-EN ISO 7980
Intern metode identitet
P10T01A22
Merknad
Metoden supplerer NS 4776 2. utgave 1994, som er bedre egnet for undersøkelse av norsk overflatevann.
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sigevann.
Parameter
Nitrat, fluorid, klorid, sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
P10T01A42
Merknad
Bestemmelse av oppløste anioner med væskekromatografi
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
P10T01A04A
Merknad
Metode C, ManTech
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
P10T01A04B
Merknad
Metode C, Manuelt
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
P10T01A10B
Merknad
Toledo
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
P10T01A12A
Merknad
pH 2-12, ledningsevne lavere enn 2000 mS/m og 0-50°C. ManTech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
P10T01A12B
Merknad
pH 2-12, ledningsevne lavere enn 2000 mS/m og 0-50°C.Toledo
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon, LOC
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
P10T01A08
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A31
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 15682:2001
Objekt
Rentvann, sjøvann, bassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
P10T01A09A
Merknad
Spektrofotometri. Kvantitativ. ManTech.
Objekt
Rentvann, sjøvann, bassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
P10T01A09B
Merknad
Spektrofotometri. Kvantitativ. Hach
Objekt
Slam
Parameter
Gløderest i tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A19
Merknad
Basert på tilbaktrukket standard NS-EN 12879:2000
Objekt
Slam
Parameter
Bestemmelse av pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10390
Intern metode identitet
P10T01A12B
Merknad
Objekt
Slam
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS-EN 12880
Intern metode identitet
P10T01A19
Merknad
Objekt
Slam
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A28
Merknad
Basert på Standard Methods 424
Objekt
Slam
Parameter
Ammonium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A41
Merknad
Basert på ISO 11732
Objekt
Slam
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A29
Merknad
Basert på NS-EN 1483 (2007)
Objekt
Slam
Parameter
K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A29
Merknad
Basert på Standard Methods 325B
Objekt
Slam
Parameter
Pb, Cd, Cu, Zn, Ni og Cr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A29
Merknad
Basert på NS 4773 (1994) og NS-EN ISO 15586 (2003)
Objekt
Slam
Parameter
Ca, Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A29
Merknad
Basert på NS-EN ISO 7980
Objekt
Vann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T01A30B
Merknad
Metode basert på ISO 11732:2005
Objekt
Øl og fermenterte drikker
Parameter
Gluten
Referansestandard
AOAC 2015.05
Intern metode identitet
P10T01A52
Merknad
Elisa
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Ikke sterile produkter
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
European Pharmacopeia 2.6.12
Intern metode identitet
P10T02A28
Merknad
Dyrkning
Objekt
Miljøprøver, herunder slam, sedimenter og biofilm
Parameter
Legionella spp og typing til L. pneumophila serogrupper 1 og 2-14
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T02A24b
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på DS 3029. Oppkonsentrering og kolonitelling på fast substrat
Objekt
Næringsmidler
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
P10T02A26
Merknad
Petrifilm Select E.coli
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
P10T02A10
Merknad
Kvantitativ skålmetode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
P10T02A06
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
P10T02A19
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
P10T02A08
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
P10T02A07
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
P10T02A09
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P10T02A36
Merknad
Basert på ISO 11290-2 og Amd 1 (2004) Kvantitativ metode. Positive resltater konfirmeres med Rapid'l.mono
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
P10T02A18
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
P10T02A11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/04 - 09/98
Intern metode identitet
P10T02A36
Merknad
Rapid'l.mono
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
P10T02A25
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
P10T02A03
Merknad
Kolonitelling ved innstøpning i næringsagarmedium
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
P10T02A12
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
P10T02A02
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Vann
Parameter
Telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731
Intern metode identitet
P10T02A24
Merknad
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
P10T02A23
Merknad
Membranfiltrering Akkreditering gjelder ikke sjøvann
Objekt
Vann med lavt partikkelinnhold
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
P10T02A13
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Escherichia coli O157:H7
Referansestandard
AFNOR UNI 03/13-10/20
Intern metode identitet
P10T02A42B
Merknad
Sanntids PCR, Thermo ScienticTM SureTectTM
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AOAC cert 061302
Intern metode identitet
P10T02A47
Merknad
PCR-metode Thermo ScientificTM SureTectTM
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/07-11/13
Intern metode identitet
P10T02A48
Merknad
PCR-metode Thermo ScientificTM SureTectTM
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rått Kjøtt
Parameter
Trikinlarver
Referansestandard
NS-EN ISO 18743
Intern metode identitet
P10T02A27
Merknad
Magnetrørermetoden