Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 052

Alex Stewart International Norge AS

avd. Odda

Eitrheimsvegen 155 B
5750 ODDA

Telefon: Tlf. 53 65 03 80
E-post: post@hm-as.no
Hjemmeside: http://www.hm-as.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
avd. Odda
Eitrheimsvegen 155 B
5750 ODDAPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorbsjonsløsning
Parameter
Oppløst klorid
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
KJ-033
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Absorbsjonsløsning
Parameter
Oppløst sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
KJ-433
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Absorbsjonsløsning
Parameter
Bestemmelse av fluorid
Referansestandard
ISO 15713
Intern metode identitet
KJ-468
Merknad
Ion-selektiv elektrode. Mettler Toledo Seven Excellence S475.
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-440
Merknad
Basert på NS-EN 14385
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
KJ-422
Merknad
Atomfluorescensspektrometrisk metode
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl og V
Referansestandard
NS-EN 14385
Intern metode identitet
KJ-440
Merknad
ICP-MS
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOF5/BOF7)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
KJ- 011
Merknad
Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
KJ-055b
Merknad
Fotometrisk avlesning. Småskalametode i forseglede rør.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-007
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS 4733:1983
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Total hardhet (sum Ca + Mg)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-040
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 17294-2 (2016) / ICP-MS
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
KF-011
Merknad
BOF-5/BOF-7. Manometrisk metode.
Objekt
Rentvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KF-012
Merknad
Metode C Analyseres på Mantech analyserobot
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KF-012
Merknad
Analyseres på Mantech analyserobot
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KF-012
Merknad
Metode basert på NS-4754. Analyseres på Mantech analyserobot
Objekt
Rentvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KF-003
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4759
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KF-012
Merknad
Analyseres på Mantech analyserobot
Objekt
Rentvann
Parameter
UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
KF-012
Merknad
Analyseres på Mantech analyserobot
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KJ-006
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
KJ-008
Merknad
Tilsvarende ISO 8245
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-002
Merknad
Metode basert på NS-EN-ISO 6878
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Totalfosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-001
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6878
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-005
Merknad
Metode basert på autoanalysator og NS-EN ISO 11905-1
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av ammonium
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
KJ-004B
Merknad
Diskrete analyser - fotometri
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av totalt cyanid og fritt cyanid
Referansestandard
NS-EN ISO 14403-2
Intern metode identitet
KJ-031
Merknad
Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN ISO 17852
Intern metode identitet
KJ-022/122
Merknad
Atomfluorescensspektrometrisk metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Totale hydrokarboner C10-C40
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
KJ-050
Merknad
GC-FID
Objekt
Rentvann, avløpsvann.
Parameter
Bestemmelse av oppløst klorid, fluorid, sulfat, nitrat og nitritt
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
KJ-033
Merknad
Ionekromatografi.
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Al, As, B, Tl, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Ni, Mn, Mo, Na, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, P, V, Ag
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
KJ-040
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KF-002
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KF-004
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KF-001-Manuell
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KF-001 automatisk
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
Cd, Pb, Cu
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-140
Merknad
Sluttbestemmelse ved analyse på ICP-MS (Ref. ISO 17294-2)
Objekt
Slam
Parameter
Surhetsgrad, pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KF-201
Merknad
Metode basert på potensiometri og NS-EN 12176
Objekt
Slam
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
KJ-206
Merknad
Objekt
Slam
Parameter
Gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
KJ-207
Merknad
Objekt
Slam, jord
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-222
Merknad
Atomfluorescensspektrometrisk metode
Objekt
Slam, jord
Parameter
As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mo, Ni, V, Zn, B, P, K, Co, Fe, Mn, Ca, Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-240
Merknad
Oppslutning med salpetersyre i varmeblokk. Deteksjon med ICP-MS
Objekt
Støvfilter
Parameter
Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KJ-441
Merknad
Basert på NS-EN 14385
Objekt
Støvfilter
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
KJ-443
Merknad
Atomfluorescensspektrometrisk metode
Objekt
Støvfilter
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl og V
Referansestandard
NS-EN 14385
Intern metode identitet
KJ-441
Merknad
Basert på mikrobølgeoppslutning og ICP-MS
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KF-012
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Mantech analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MB-001
Merknad
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MB-004
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MB-008
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
ISO 9308-1
Intern metode identitet
MB-007
Merknad
MF-metode
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EM-001
Merknad
Metode basert på NS-EN 13284-1, modifisert etter RefLab MEL-02. Manuell gravimetrisk metode. Gjelder gasskanaler.
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av det totale utslippet av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EM-002
Merknad
Metode basert på NS-EN 14385, modifisert etter RefLab MEL-08a og EA MID 14385 Sluttbestemmelse ved analyse på ICP-MS (Ref. ISO 17294-2)
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EM-003
Merknad
Metode basert på NS-EN 13211, modifisert etter RefLab MEL-08b og EA MID 14385
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av støvnedfall
Referansestandard
NS 4852
Intern metode identitet
PR-002
Merknad
Gravimetrisk
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av vanndampen i kanaler
Referansestandard
NS-EN 14790
Intern metode identitet
EM-012
Merknad
Gravimetrisk
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Prøvetaking, til bestemmelse av massekonsentrasjon av svoveldiosid
Referansestandard
NS-EN 14791
Intern metode identitet
EM-005
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av hydrogenfluorid i strømmende gass
Referansestandard
ISO 15713
Intern metode identitet
EM007
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Måling av lufthastighet og flow-rate av gasstrøm i piper
Referansestandard
ISO 10780
Intern metode identitet
EM-006
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av HCl
Referansestandard
NS-EN 1911
Intern metode identitet
EM-004
Merknad