Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 125

ALS Laboratory Group Norway AS

Postboks 643 Skøyen
0214 OSLO

Telefon: Tlf. 22 13 18 00
E-post: info.on@alsglobal.no
Hjemmeside: http://www.alsglobal.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264
0283 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Materialprøver og støv
Parameter
Kvalitativ bestemmelse av asbest
Referansestandard
ISO 22262-1
Intern metode identitet
OKI29
Merknad
Objekt
Materialprøver og støv
Parameter
Kvantitativ analyse av asbest
Referansestandard
BIA 7487
Intern metode identitet
OKI31
Merknad
SEM-EDX
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av fostat og fostat-P
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av klorid
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av Nitritt og nitritt-N
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av Nitrat+nitritt og Nitrat-N+nitritt-N Nitrat og Nitrat-N
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
SKI103
Merknad
automatisk
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
UV-absorbans
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
SKI111
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
SKI102
Merknad
Metode C, gjelder automatisk
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
SKI101
Merknad
automatisk
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
SKI107
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Totalfosfor, totalt filtrert fosfor og fosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
SKI114
Merknad
Omfatter ikke Totalfosfor i objekt bassengvann
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
NS 4733
Intern metode identitet
SKI106
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKI101
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523. Automatisert metode.
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
SKI109
Merknad
Objekt
Vann (Rentvann, bassengvann og avløpsvann)
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
SKI104
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ automatisk
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier.
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
SKI202
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
SKI201
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
SKI207
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
SKI203
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
SKI206
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
SKI208
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
SKI216
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
SKI211
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/05-09/06
Intern metode identitet
SKI219
Merknad
Listeria Precis TM Kvalitativ metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR UNI 03/06-12/07
Intern metode identitet
SKI220
Merknad
Salmonella Precis TM
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
SKI215
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr untatt drikkevarer og fôr til storfe
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile mikroorganismer
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
SKI221-AC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® TVC)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr, unntatt råmelk, drikkevarer og fôr til storfe
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/17-12/05
Intern metode identitet
SKI221-TC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® TC)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr, unntatt råmelk, drikkevarer og fôr til storfe
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
SKI221-EB
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
SKI221-YM
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
SKI221-STA
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
SKI221-BC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
SKI221-EC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC)
Objekt
Næringsmidler, untatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
SKI214
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Prøver tatt fra overflatter og utstyr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
SKI217
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
SKI222
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Sjømat og kjøttprodukter
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
SKI218
Merknad
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKI204
Merknad
Metode basert på NS 4714 (1990)
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKI205
Merknad
Metode basert på AFNOR UNI 03/06 - 12/7