Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 125

ALS Laboratory Group Norway AS

Postboks 643 Skøyen
0214 OSLO

Telefon: Tlf. 22 13 18 00
E-post: info.on@alsglobal.no
Hjemmeside: http://www.alsglobal.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264
0283 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann, sjøvann og rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
SKI131
Merknad
Objekt
Luftfilter
Parameter
Asbest, kvantitativt
Referansestandard
ISO 14966
Intern metode identitet
OKI33
Merknad
SEM-EDX
Objekt
Materialprøver og støv
Parameter
Kvalitativ bestemmelse av asbest
Referansestandard
ISO 22262-1
Intern metode identitet
OKI29
Merknad
Objekt
Materialprøver og støv
Parameter
Kvantitativ analyse av asbest
Referansestandard
BIA 7487
Intern metode identitet
OKI31
Merknad
SEM-EDX
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Klorid
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Nitritt og nitritt-N
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Nitrat+nitritt og Nitrat-N+nitritt-N Nitrat og Nitrat-N
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Spektrofotometrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
SKI122
Merknad
Ekvivalent med ISO 8245
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
SKI103
Merknad
automatisk
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Ammonium-N
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Diskrete analyser - fotometri
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Sulfat
Referansestandard
ISO 15923-1
Intern metode identitet
SKI121
Merknad
Diskrete analyser - fotometri
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
SKI125
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
UV-absorbans
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
SKI111
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
SKI102
Merknad
Metode C, gjelder automatisk
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
SKI129
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
SKI126
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
SKI101
Merknad
automatisk
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
SKI128
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Totalfosfor og ortofosfat (filtrert)
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
SKI130
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)
Objekt
Rentvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
SKI127
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKI101
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523. Automatisert metode.
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
SKI109
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier.
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
SKI202
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
SKI201
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
SKI207
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
SKI203
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
SKI206
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/05-09/06
Intern metode identitet
SKI219
Merknad
Listeria Precis TM Kvantitativ metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
SKI216
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
SKI215
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
SKI211
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Aerobe mesofile mikroorganismer
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
SKI221-AC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® TVC)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
SKI221-STA
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
SKI221-EB
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
SKI221-YM
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
SKI221-BC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
SKI221-EC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/17-12/05
Intern metode identitet
SKI221-TC
Merknad
MPN-metode (TEMPO® TC)
Objekt
Næringsmidler og prøver tatt fra overflater og utstyr
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/04-04/05
Intern metode identitet
SKI 219
Merknad
Listera Precis TM Kvalitativ
Objekt
Næringsmidler og prøver tatt fra overflater og utstyr
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR UNI 03/06-12/07
Intern metode identitet
SKI220
Merknad
Salmonella Precis TM
Objekt
Næringsmidler, untatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
SKI214
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Prøver tatt fra overflater og utstyr
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
SKI217
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Prøver tatt fra overflater og utstyr
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
SKI217
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
SKI222
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2016)
Objekt
Sjømat og kjøttprodukter
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
SKI218
Merknad
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKI204
Merknad
Metode basert på NS 4714 (1990)
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKI205
Merknad
Metode basert på AFNOR UNI 03/06 - 12/7
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
ISO 16266-2
Intern metode identitet
SKI233
Merknad
MPN metode