Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 137

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag

Postboks 5003 NMBU
1432 Ås

Telefon: Tlf. 67 23 00 00 Faks. 22 96 48 50
E-post: randi.sjovik@nmbu.no
Hjemmeside: http://www.nmbu.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
AlgelaboratorietPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Skjell
Parameter
STX-gruppetoksiner
Referansestandard
AOAC Official Method 2011.02
Intern metode identitet
M-AL 12
Merknad
Deteksjon med HPLC-FLD (AOAC official method 2011.02, Paralytic shellfish toxins in mussels, clams, oysters and scallops (2011))
Objekt
Skjell
Parameter
Fettløslige marine algetoksiner (OA, YTX, PTX og AZA-gruppetoksiner)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-AL 10
Merknad
EU-harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS, version 5, January 2015 (RIKILT var den som utarbeidet EU-metoden)
Objekt
Skjell
Parameter
DA-gruppetoksiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-AL 11
Merknad
HPLC-UV (Quilliam MA et al, Journal of AOAC International, vol 78, No2, 543- 554, 1995)
Den administrative/geografiske enheten:
MatmikrolaboratorietPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Melk
Parameter
Antibakterielle stoffer: -penicilliner -sulfonamider -dihydrostreptomycin -tetracykliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-HL 2
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Rentvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M-HL 24
Merknad
Gjelder drikkevann
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
M-HL 38
Merknad
Gjelder drikkevann Membranfiltrering I hht A1
Den administrative/geografiske enheten:
MiljøtokslaboratorietPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
Klorerte pesticider (16): HCB; a-HCH; b-HCH; g-HCH; Heptaklor; Oxyklordan; trans-klordan; cis-Klordan; trans-Nonaklor: cis-Nonaklor: p,p’-DDE; o,p’-DDD; p,p’-DDD; o,p’-DDT; p,p’-DDT; Mirex
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-ECD, GC-MS
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
Bromerte flammehemmere (11): BDE-77; BDE-99; BDE-28; BDE-47; BDE-100; BDE-153; BDE-154; BDE-183; BDE-209; PBBPA og HBCDD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-MS
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.1.3
Merknad
Gravimetri
Objekt
Biologisk materiale av animalsk opprinnelse: - biologiske væsker som blod og melk - organvev som lever og muskel - fett som fettvev, spekk og oljer - egg
Parameter
PCB (Polyklorerte bifenyler) (38): PCB-28; PCB-29; PCB-31; PCB-47; PCB-52; PCB-56; PCB-66; PCB-74; PCB-87; PCB-99; PCB-101; PCB-105; PCB-110; PCB-112; PCB-114; PCB-118; PCB-128; PCB-132; PCB-136; PCB-137; PCB-138; PCB-141; PCB-149; PCB-151; PCB-153; PCB-156; PCB-157; PCB-170; PCB-180; PCB-183; PCB-187; PCB-189; PCB-194; PCB-196; PCB-199; PCB-206; PCB-207; PCB-209
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-ECD, GC-MS
Den administrative/geografiske enheten:
ParasittlaboratorietPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Påvisning av Cryptosporidium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-PA.4
Merknad
Filtrering/IMS/IFAT: ISO 15553:2006 US EPA 1622, 1997, Draft USA EPA 1623.1, 2011
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Påvisning av Giardia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-PA.4
Merknad
Filtrering/IMS/IFAT: ISO 15553:2006 US EPA 1622, 1997, Draft USA EPA 1623.1, 2011