Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 137

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag

Postboks 5003 NMBU
1432 Ås

Telefon: Tlf. 67 23 00 00 Faks. 22 96 48 50
E-post: randi.sjovik@nmbu.no
Hjemmeside: http://www.nmbu.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Algelaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Skjell
Parameter
STX-gruppetoksiner
Referansestandard
AOAC Official Method 2011.02
Intern metode identitet
M-AL 12
Merknad
Deteksjon med HPLC-FLD (AOAC official method 2011.02, Paralytic shellfish toxins in mussels, clams, oysters and scallops (2011))
Objekt
Skjell
Parameter
OA-gruppen; OA, DTX1, DTX2 YTX-gruppen YTX, 45-OH-YTX, 1-Homo-YTX, 45-OH-Homo-YTX AZA-gruppen; AZA 1, 2 og 3
Referansestandard
EU-Harmonised Standard Operating Procedure
Intern metode identitet
M-AL 10
Merknad
EU-Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LCMS/MS, version 5, January 2015
Objekt
Skjell
Parameter
DA-gruppen; DA og Epi-DA
Referansestandard
Quilliam et. al J. AOAC INTERNATIONAL
Intern metode identitet
M-AL11
Merknad
Quilliam et. al J. AOAC INTERNATIONAL Vol 78, No. 2, 1995
Den administrative/geografiske enheten:
Matmikrolaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Melk
Parameter
Antibakterielle stoffer: -penicilliner -sulfonamider -dihydrostreptomycin -tetracykliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-HL 2
Merknad
Agardiffusjon
Den administrative/geografiske enheten:
Miljøtokslaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Egg, melk, blod (inkl. plasma og serum), fett (inkl. spekk og animalske og vegetabilske oljer), muskel (kjøtt), lever, og hele skalldyr
Parameter
Klorerte pesticider: HCB a-HCH b-HCH g-HCH Heptaklor Oxyklordan trans-Klordan cis-Klordan trans-Nonaklor cis-Nonaklor p,p’-DDE o,p’-DDD p,p’-DDD o,p’-DDT p,p’-DDT Mirex
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-ECD, GC-MS
Objekt
Egg, melk, blod (inkl. plasma og serum), fett (inkl. spekk og animalske og vegetabilske oljer), muskel (kjøtt), lever, og hele skalldyr
Parameter
Bromerte flammehemmere: BDE-99 BDE-28 BDE-47 BDE-100 BDE-153 BDE-154 BDE-183 BDE-209 HBCDD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-MS
Objekt
Egg, melk, blod (inkl. plasma og serum), fett (inkl. spekk og animalske og vegetabilske oljer), muskel (kjøtt), lever, og hele skalldyr
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.1.3
Merknad
Gravimetri
Objekt
Egg, melk, blod (inkl. plasma og serum), fett (inkl. spekk og animalske og vegetabilske oljer), muskel (kjøtt), lever, og hele skalldyr
Parameter
PCB (Polyklorerte bifenyler): PCB-28 PCB-31 PCB-52 PCB-101 PCB-105 PCB-114 PCB-118 PCB-138 PCB-153 PCB-156 PCB-157 PCB-170 PCB-180 PCB-189
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-MT.2.2
Merknad
GC-ECD, GC-MS
Den administrative/geografiske enheten:
Parasittlaboratoriet
Elizabeth Stephansens vei 15, Hippocampus, Veterinærbygningen
1432 ÅsPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Påvisning av Cryptosporidium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-PA.4
Merknad
Filtrering/IMS/IFAT: ISO 15553:2006 US EPA 1622, 1997, Draft USA EPA 1623.1, 2011
Objekt
Rentvann (drikkevann)
Parameter
Påvisning av Giardia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M-PA.4
Merknad
Filtrering/IMS/IFAT: ISO 15553:2006 US EPA 1622, 1997, Draft USA EPA 1623.1, 2011