Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 151

Petrotech AS

Petrotech Laboratorier og SmartLab

Postboks 575
5501 Haugesund

Telefon: +47 52700700 / +47 52700710
E-post: petrotechlab@exprogroup.com
Hjemmeside: http://www.petrotech.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Petrotech Laboratorier og SmartLab
Postboks 575
5501 HaugesundFeltlaboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Olje/kondensat
Parameter
Molekylvekt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OKP07
Merknad
Metode basert på frysepunktsnedsettelse
Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, C6+, PNA fordeling C6-C9, C10+, Nitrogen, Karbondioksid.
Referansestandard
ASTM D1945
Intern metode identitet
OKP03
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MUK 80.4.053
Merknad
Metode basert på SS-EN ISO 11885, 1. utg. 2009 (mod) og EPA 200.7 (mod)
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av karbonatalkalitet
Referansestandard
ISO 9963-2
Intern metode identitet
MUK 80.4.003
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
MUK 80.4.004
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
MUK 80.4.001
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
MUK 80.4.012
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
MUK 80.4.002
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
MUK 80.4.005
Merknad
Objekt
Råolje
Parameter
Tetthet, relativ tetthet og API tyngde
Referansestandard
ASTM D5002
Intern metode identitet
Merknad
Digital tetthetsanalyse
Objekt
Råolje
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
ASTM D4928
Intern metode identitet
OKP01
Merknad
Objekt
Råolje og petroleumsprodukter
Parameter
API tetthet
Referansestandard
ASTM D287
Intern metode identitet
OKP06
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MME 07
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
MME 05
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MME 03
Merknad
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
MME 06
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MME 02
Merknad