Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 145

Senja Lab AS

Sjøgata 5
9300 FINNSNES

Telefon: Tlf. 77 85 07 40
E-post: post@senjalab.no
Hjemmeside: http://www.senjalab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Senja Lab AS
Sjøgata 5
9300 FINNSNESPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
0134
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
0101 0104
Merknad
Ved 30 eller 20 grader Celcius
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av sulfittreduserende Clostridier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
0137
Merknad
Utføres kun anaerobe sulfittreduserende bakterier
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
0111
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
0132
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
0123 0128
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
0170 0171 0172 0173
Merknad
RAPID’ L. mono
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NordVal No: 032
Intern metode identitet
0133 0196
Merknad
RAPID' Salmonella, kort protokolll
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
0102
Merknad
Kolonitelling ved innstøping
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
0144
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
0100 0147
Merknad
Membranfiltrering A1 amendement (2017)