Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 062

Arcus Norway AS

Laboratoriet

Postboks 64
1483 HAGAN

Telefon: Telefon: 67 06 50 00 Faks: 67 06 41 50
E-post: laboratoriet@anora.com
Hjemmeside: http://www.anoranorway.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Arcus Norway AS
Destilleriveien 11
1481 HAGANPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alkoholholdige væsker
Parameter
Tetthet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.1
Merknad
EU forordning 2870/2000 referansemetoder på analyse av brennevin.
Objekt
Brennevin
Parameter
Alkohol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.38
Merknad
Metode basert på Nær Infrarød analyse og optisk rotasjon (Anton Paar Alcolyzer og Polarimeter)
Objekt
Brennevin
Parameter
Alkohol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.29
Merknad
Metode basert på Nær Infrarød analyse (Anton Paar Alcolyzer Spirits)
Objekt
Brennevin og sprit
Parameter
Alkohol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.2
Merknad
EU forordning 2870/2000 referansemetoder på analyse av brennevin.
Objekt
Vin
Parameter
Tetthet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformsjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Glyserol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Fri SO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Total SO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Total syre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Alkohol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Fruktose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.32
Merknad
Metode basert på Fourier Transformasjon Infrarød Spektroskopi (Foss WinescanTM SO2)
Objekt
Vin og brennevin
Parameter
Alkohol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7.7.3.6.22
Merknad
EU forordning 2870/2000 referansemetoder på analyse av brennevin.