Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 083

DNV AS

Environmental Risk Management, Biolaboratoriet

Veritasveien 1, P.O. Box 300
1322 HØVIK

https://www.dnv.com/services/environmental-laboratory-environmental-analysis-monitoring-and-assessment--12891

Telefon: 67 57 99 00
E-post: fredrik.melsom@dnv.com
Hjemmeside: https://www.dnv.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Environmental Risk Management Biolaboratoriet
Veritasveien 1
1363 HØVIKPermanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral og sublitoral hard bunn
Parameter
Marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
BMS-2
Merknad
Semikvantativ og kvantativ registrering
Objekt
Marin bløtbunnsfauna
Parameter
Sortering, artsidentifisering og indekser
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
BMS-3 BMS-4
Merknad
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral og sublitoral hardbunn flora og fauna
Parameter
Vurdering av miljøforhold basert på undersøkelse av hardbunnslitoral
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
BMS-4
Merknad
Feltprøving og feltprøvetaking av litoral og sublitoral hardbunn. Semikvantitativ
Objekt
Marine bunnsedimenter og marin bløtbunnsfauna
Parameter
Klassifisering av miljøkvaliteter i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
Veileder 02:2018
Intern metode identitet
BMS-4
Merknad
Biologisk og kjemisk karakterisering
Objekt
Marine bunnsedimenter og marin bløtbunnsfauna
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
BMS-4
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg. Metoden baseres også på Veileder 02:2018
Objekt
Marine bunnsedimenter og marin bløtbunnsfauna
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved petroleumvirksomhet
Referansestandard
M.300:2015
Intern metode identitet
BMS-4
Merknad
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Litoral og sublitoral hard bunn
Parameter
Hardbunn flora og fauna
Referansestandard
NS-EN ISO 19493
Intern metode identitet
BMS- 2
Merknad
Semikvantativ og kvantativ registrering
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til analyser av marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
BMS-2
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Til kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
BMS-2
Merknad
Sedimentprøvetaking i marine områder. Metode basert på prøvetaking med grabb og kjerneprøvetaker.
Objekt
Marine Bunnsedimenter og marin bløtbunnsfauna
Parameter
Til kjemisk og biologisk analyser
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
BMS-2
Merknad
Grabbprøver og bokskjerneprøver ved marine matfiskanlegg