Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 110

Veterinærinstituttet

Postboks 750, Sentrum
0106 OSLO

Telefon: Tlf. 23 21 60 00 Faks. 23 21 60 01
E-post: kerstin.nordby@vetinst.no
Hjemmeside: http://www.vetinst.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for Fiskediagnostikk
Havnegata 4
9404 HarstadPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
ME05_168
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
ME02_160
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
ME02_178
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2016)
Objekt
Vann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
ME02_053
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
ME02_032
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for forskning, akvatisk biosikkerhet
Thormøhlensgate 53c
5006 BergenPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Flatøsters
Parameter
Bonamia spp. og Marteilia spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME04_012
Merknad
Histologisk påvisning. Metode basert på 2002/878/EC: Commission decision establishing the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of the presence of the mollusc diseases Bonamiosis and Marteiliosis, note 2. OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, 2003, part 3, chapter 3.1.1 and 3.1.3
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for forskning, kjemi og toksinologi
Ullevålsveien 68
0454 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fôr og næringsmidler (korn, kraftfor, maisprodukter, nøtter, kokos og lignende
Parameter
Aflatoksin B1, B2, G1 og G2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME05_187
Merknad
Metode basert på Official Methods of Analysis (AOAC) 15th Ed, 1990. del 970.44A og 971.22B.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for høyrisikoagens og patologi
Ullevålsveien 68
0454 OsloPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_052
Merknad
BioRad ELISA-test
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_047
Merknad
BioRad TeSeE Western Blot
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_107
Merknad
Metode basert på Idexx Elisa-test
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for immunologi og virologi
Ullevålsveien 68
0454 OsloPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Blåtunge virus, antistoff påvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_274
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Klassisk svinepest virus, antistoff påvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_301
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Aviære influensavirus, påvisning av antistoffer ved angivelse av graden av hemming av agglutinasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_049
Merknad
Metode basert på OIE-manual
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for immunologi og virologi.
Svebastadveien 112
4325 SandnesPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Dyr og miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
ME02_190
Merknad
Objekt
Dyr og Miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
ME02_184
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for mikrobiologi
Ullevålsveien 68
0454 OsloPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Salmonella spp. Serotyping
Referansestandard
ISO/TR 6579-3
Intern metode identitet
ME02_047
Merknad
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_159
Merknad
Massespektrometri. Maldi Tof
Objekt
Dyr (organer, avføring), miljø
Parameter
Campylobacter spp.
Referansestandard
NS-EN ISO 10272-1
Intern metode identitet
ME02_017
Merknad
Objekt
Dyr og miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
ME02_184
Merknad
Objekt
Fôr og næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NMKL 136
Intern metode identitet
ME02_036
Merknad
Kvalitativ bestemmelse
Objekt
Fôr og næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NMKL 136
Intern metode identitet
ME02_119
Merknad
Kvantitativ bestemmelse
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
ME02_052
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
ME02_089
Merknad
Kvalitativ bestemmelse
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
ME02_109
Merknad
Kvantitativ bestemmelse
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
ME02_045
Merknad
Objekt
Prøver fra kjønnsorganer og fostere fra drøvtyggere
Parameter
Campylobacter fetus-kvalitativ
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_015
Merknad
Metode basert på OIE Manual of standards for diagnostic tests and vaccines 2017 s.256-266 Bovine genital campylobacteriosis
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for molekylærbiologi
Ullevålsveien 68
0454 OsloPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellefrie væsker fra fugl
Parameter
Influenza A virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_127
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Cellefrie væsker fra fugl
Parameter
Aviær parmyxovirus type 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_171
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker fra klauvdyr
Parameter
Munn og klauvsjukevirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_113
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker fra svin
Parameter
Klassisk svinepestvirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_200
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker og vev fra svin
Parameter
Afrikansk svinepestvirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_199
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk
Parameter
Viral hemoragisk sepikemi virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_204
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_181
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk
Parameter
Infeksiøs hematpoetisk nekrosevirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_188
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra laksefisk
Parameter
Pancreas disease virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_070
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Feces fra drøvtyggere og kamelider
Parameter
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_143
Merknad
Påvisning med Real-time PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.