Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 110

Veterinærinstituttet

Postboks 64
1431 Ås

Telefon: Tlf. 23 21 60 00 Faks. 23 21 60 01
E-post: kerstin.nordby@vetinst.no
Hjemmeside: http://www.vetinst.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2005


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for høyrisikoagens og patologi
Elizabeth Stephansens vei 1
1433 ÅsPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_052
Merknad
BioRad ELISA-test
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_047
Merknad
BioRad TeSeE Western Blot
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_107
Merknad
Metode basert på Idexx Elisa-test
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for immunologi og virologi
Elizabeth Stephansens vei 1
1433 ÅsPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Blåtunge virus, antistoff påvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_274
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Klassisk svinepest virus, antistoff påvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_301
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Aviære influensavirus, påvisning av antistoffer ved angivelse av graden av hemming av agglutinasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_049
Merknad
Metode basert på OIE-manual
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for immunologi og virologi.
Svebastadveien 112
4325 SandnesPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Dyr, avføring og miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
ME02_190
Merknad
Vidas
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for mikrobiologi
Elizabeth Stephansens vei 1
1433 ÅsPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_159
Merknad
Massespektrometri. Maldi Tof
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Salmonella spp. Serotyping
Referansestandard
ISO/TR 6579-3
Intern metode identitet
ME02_047
Merknad
Objekt
Dyr (organer, avføring), miljø
Parameter
Campylobacter spp.
Referansestandard
NS-EN ISO 10272-1
Intern metode identitet
ME02_017
Merknad
Objekt
Dyr, avføring og miljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
ME02_190
Merknad
Vidas
Objekt
Hårprøver og hudavskrap fra dyr
Parameter
Dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M02_024
Merknad
Dyrkning, mikroskopi og manuell avlesning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulasepositive stafylokokker (Staphylococcus aureus og andre arter)
Referansestandard
NS-EN ISO 6888-2
Intern metode identitet
ME02_195
Merknad
Horisontal metode basert på kaninplasma-fibrinogen-agar
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
ISO 11290-1
Intern metode identitet
ME02_192
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NS-EN ISO 11290-2
Intern metode identitet
ME02_193
Merknad
Kvantitativ metode
Objekt
Næringsmidler, dyr og miljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NS-EN ISO 6579-1
Intern metode identitet
ME02_196
Merknad
Objekt
Prøver fra kjønnsorganer og fostere fra drøvtyggere
Parameter
Campylobacter fetus-kvalitativ
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_015
Merknad
Metode basert på OIE Manual of standards for diagnostic tests and vaccines 2017 s.256-266 Bovine genital campylobacteriosis
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for molekylærbiologi
Elizabeth Stephansens vei 1
1433 ÅsPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellefrie væsker fra fugl
Parameter
Influenza A virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_127
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Cellefrie væsker fra fugl
Parameter
Aviær parmyxovirus type 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_171
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker fra klauvdyr
Parameter
Munn og klauvsjukevirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_113
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker fra svin
Parameter
Klassisk svinepestvirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_200
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker og vev fra svin
Parameter
Afrikansk svinepestvirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_199
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk
Parameter
Viral hemoragisk sepikemi virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_204
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_181
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk
Parameter
Infeksiøs hematpoetisk nekrosevirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_188
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra laksefisk
Parameter
Pancreas disease virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_070
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Feces fra drøvtyggere og kamelider
Parameter
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_143
Merknad
Påvisning med Real-time PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.