Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 110

Veterinærinstituttet

Postboks 64
1431 Ås

Telefon: Tlf. 23 21 60 00 Faks. 23 21 60 01
E-post: kerstin.nordby@vetinst.no
Hjemmeside: http://www.vetinst.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for bakteriologi
Arboretveien 57
1433 ÅsPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
ISO/TR 6579-3
Intern metode identitet
ME02_047
Merknad
Serotyping
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_159
Merknad
Massespektrometri. Maldi Tof
Objekt
Dyr, avføring og miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_190
Merknad
Vidas
Objekt
Dyr, avføring og miljø
Parameter
Campylobacter spp.
Referansestandard
NS-EN ISO 10272-1
Intern metode identitet
ME02_017
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 6888-2
Intern metode identitet
ME02_195
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria-monocytogenes
Referansestandard
NS-EN ISO 11290-2
Intern metode identitet
ME02_193
Merknad
Kvantitativ metode
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NS-EN ISO 11290-1
Intern metode identitet
ME02_192
Merknad
Kvalitativ metode
Objekt
Næringsmidler, dyr, avføring, fôr og miljø
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
NS-EN ISO 6579-1
Intern metode identitet
ME02_196
Merknad
Objekt
Prøver fra kjønnsorganer og fostere fra drøvtyggere
Parameter
Campylobacter fetus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_015
Merknad
Metode basert på OIE Manual of standards for diagnostic tests and vaccines 2017. Bovine genital campylobacteriosis
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Organer og avføring fra dyr Fôr og næringsmidler Hårprøver og hudavskrap fra dyr
Parameter
Bakterier og dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer utført med metoder akkreditert under mikrobiologisk analyse (P16) Prosedyre for FA: 3145 ID logg: 3148
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for Fiskediagnostikk
Havnegata 4
9404 HarstadPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale fra fisk
Parameter
Prosessering av vev; fremføring støping, snitting og Hematoxylin-Eosin (HE) og safran (HES) farging av snitt til mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_077
Merknad
Fremstilling av vevssnitt med manuelle og automatiserte metoder
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for forskning, akvatisk biosikkerhet
Thormøhlensgate 53c
5006 BergenPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra fisk og bakteriekultur
Parameter
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_133
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på identifikasjon med Maldi Tof og tradisjonelle biokjemiske metoder
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for forskning, kjemi og toksinologi
Arboretveien 57
1433 ÅsPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fôrkorn, nøtter og rosiner
Parameter
Aflatoksin B1, Aflatoksin B2, Aflatoksin G1, Aflatoksin G2, Okratoksin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME05_203
Merknad
Kvantifisering, LC-MS
Objekt
Kornbasert mat inkludert barnemat
Parameter
Mykotoksiner: Ergocornine, Ergocristine, α-Ergocryptine, Ergonovine, Ergosine, Ergotamine, 15-ADON, 3-ADON, DON, DON-3-G, Fumonisin B1, Fumonisin B2, HT-2, NIV, OTA, T-2, ZEN, ENN A, ENN A1, ENN B, ENN B1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME05_202
Merknad
Kvantifisering, LC-MS
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Hårprøver og hudavskrap fra dyr
Parameter
Dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_024
Merknad
Dyrkning, mikroskopi og manuell avlesning
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for høyrisikoagens og patologi
Arboretveien 57
1433 ÅsPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_052
Merknad
BioRad ELISA-test
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_047
Merknad
BioRad TeSeE Western Blot
Objekt
Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionprotein (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME01_107
Merknad
Metode basert på Idexx Elisa-test
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra storfe, småfe og hjortedyr
Parameter
Prionproteiner (TSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under veterinærmedisin (P27) Prosedyre for FA: 3145 ID logg: 3148
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for immunologi og virologi
Arboretveien 57
1433 ÅsPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Blåtunge virus, antistoff påvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_274
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Klassisk svinepest virus, antistoff påvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_301
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Aviære paramyxovirus (APMV) hemagglutinasjonsinhibisjonstest for antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_028
Merknad
Metode basert på WOAH manual. Visuell vurdering av graden av hemming av agglutinasjon av røde blodlegemer angitt ved et visst titer.
Objekt
Serum
Parameter
Aviære influensavirus, påvisning av antistoffer ved angivelse av graden av hemming av agglutinasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME06_049
Merknad
Metode basert på OIE-manual
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Virus Antistoffpåvisning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under veterinærmedisin (P27) Prosedyre for FA: 3145 ID logg: 3148
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for molekylærbiologi
Arboretveien 57
1433 ÅsPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces fra drøvtyggere og kamelider
Parameter
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME02_143
Merknad
Påvisning med Real-time PCR
Objekt
Materiale fra klauvdyr (vesikkelinnhold, vesikkelvegg, serum, plasma, svaber fra åpne vesikler)
Parameter
Munn og klauvsjukevirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_113
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Organmateriale fra fisk
Parameter
Infeksiøs lakseanemi virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_181
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Organmateriale fra fisk
Parameter
Infeksiøs hematpoetisk nekrosevirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_188
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Organmateriale fra fisk
Parameter
Viral hemoragisk sepikemi virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_204
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Organmateriale fra laksefisk
Parameter
Pancreas disease virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_070
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Organmateriale, serum og plasma fra svin
Parameter
Klassisk svinepestvirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_200
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Svaber fra fugl
Parameter
Aviær parmyxovirus type 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_171
Merknad
Realtime PCR
Objekt
Svaber fra fugl
Parameter
Influenza A virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_127
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Vev og serum fra svin
Parameter
Afrikansk svinepestvirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME07_199
Merknad
Realtime PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Organmateriale fra fisk Svaber fra fugl Fæces fra drøvtyggere, kamelider Serum, plasma og organmaterialefra svin og klauvdyr
Parameter
Virus Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer utført med real time PCR, veterinærmedisin (P27) Prosedyre for FA: 3145 ID logg: 3148
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.