Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 128

ValdresLab AS

Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes

Telefon: Tlf. 61 34 16 20 Faks. 61 35 20 80
E-post: post@valdreslab.no
Hjemmeside: http://www.valdreslab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2005
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ValdresLab AS
Skrautvålsvegen 77
2900 FagernesPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.30
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.30
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.30
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
konduktivitet
Referansestandard
NS-EN 27888
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.30
Merknad
Automatisert
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.2
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lavt partikkelinnhold
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.4
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Badebassengvann og rent vann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
AFNOR IDX 33/05-03/16
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.5
Merknad
MPN metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.11
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.14
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.13
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR UNI 03/04-04/05
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.15
Merknad
I tillegg til svaberprøver fra produksjonsmiljø er tampong fra sluk og blodvann fra fiskeslakteri inkludert. Listera Precis TM Konfirmering med Rhamnosetest
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR UNI 03/06-12/07
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.16
Merknad
Salmonella Precis TM
Objekt
Næringsmidler, unntatt skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.12
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.3
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.1
Merknad
Automatisk telling (aCOLyte SuperCount)
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og biota
Parameter
Radioaktivt Cesium 137
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Bilag 7.2.1.2.37
Merknad
Måling med NaI-detektor. Metode basert på Unispec Hardware manual, Genie 2000. Manual v.3