Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 057

SognLab AS

Parkvegen 17
6856 Sogndal

Telefon: 57 67 67 30
E-post: post@sognlab.no
Hjemmeside: http://www.sognlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Sogn Lab AS
Parkvegen 17
6856 SOGNDALPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 02
Merknad
Metode basert på NS 4725 (Tilbaketrukket)
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF-5 og BOF-7)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
KMET 27
Merknad
Fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET 11
Merknad
Filtrering gjennom glassfiberfiltre
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET 04
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KMET 05
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KMET 58
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KMET 07
Merknad
Metode C
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lavt partikkelinnhold
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MMET 22
Merknad
Membranfiltreringsmetode
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MMET 01
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
MMET 32
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MMET 06
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, råvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET 34
Merknad
MPN-metode (Colilert 18)