Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 107

SINTEF AS

SINTEF Community

Postboks 124 Blindern
0314 OSLO

Telefon: Tlf. 73 59 33 90
E-post: anette.gabrielsen@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akkustikklaboratoriet
Børrestuveien 3
0373 OsloPermanent laboratorium
P01 Akustikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygninger
Parameter
Lydabsorbsjon
Referansestandard
NS-EN ISO 11654
Intern metode identitet
Merknad
Klassifisering av lydabsorbenter og beregning av veid lydapsorpsjonsfaktor
Objekt
Bygninger og bygningsdeler
Parameter
Luftlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 717-1
Intern metode identitet
Merknad
Beregning av veid lydreduksjonstall.
Objekt
Bygninger og bygningsdeler
Parameter
Trinnlydsisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 717-2
Intern metode identitet
Merknad
Beregning av veid trinnlydnivå og trinnlydsforbedring.
Objekt
Bygningsdeler
Parameter
Måling av trinnlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 10140-3
Intern metode identitet
51, 514, 515
Merknad
Trinnlydsnivå og trinnlydsforbedring.
Objekt
Bygningsdeler
Parameter
Måling av Luftlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 10140-2
Intern metode identitet
51, 511, 512, 513, 517
Merknad
Lydreduksjonstall.
Objekt
Lydabsorbenter
Parameter
Måling av lydabsorpsjon i klangrom
Referansestandard
NS-EN ISO 354
Intern metode identitet
51, 516
Merknad
Lydabsorpsjonsfaktor 100 Hz - 5 kHz
Den administrative/geografiske enheten:
Betonglaboratoriet - Trondheim
Richard Birkelands veg 1
7034 TrondheimPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sementpulver
Parameter
Glødetap
Referansestandard
NS-EN 196-2
Intern metode identitet
14-05-04-579
Merknad
Ved gløding i luft ved 950 ± 25 °C vil karbondioksid og vann bli drevet bort, og oksiderbart materiale som er tilstede vil til en viss grad oksidere.
Objekt
Sementpulver
Parameter
Uløselig rest
Referansestandard
NS-EN 196-2
Intern metode identitet
14-05-04-580
Merknad
Uløselig rest i sement oppnås ved at sementpulveret brytes ned i fortynnet saltsyre for å minimere utfall av løselig silisiumdioksyd. Resten fra dette kokes i en løsning av natriumkarbonat. Uløselig rest bestemmes gravimetrisk etter gløding.
Objekt
Sementpulver
Parameter
Sulfatinnhold
Referansestandard
NS-EN 196-2
Intern metode identitet
14-05-04-580
Merknad
Sementen brytes ned i saltsyre. Sulfationer utfaller i en bariumkloridløsning, Sulfat bestemmes gravimetrisk etter gløding.
Objekt
Sementpulver
Parameter
Kloridinnhold
Referansestandard
NS-EN 196-2
Intern metode identitet
14-05-04-578
Merknad
Sementen brytes ned i kokende, fortynnet salpetersyre. Utfellete klorider kokes, vaskes, filtreres og tritreres i ulike løsninger og indikator.
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Herdnet mørtel (prismer)
Parameter
Fasthet i mørtel
Referansestandard
NS-EN 196-1
Intern metode identitet
14-05-04-585
Merknad
Herdede mørtelprismer splittes i 3-punktsbøyning og trykkfasthet på hver halvdel bestemmes ved spesifikke aldre.
Objekt
Mørtel
Parameter
Hydratiseringsvarme av sement
Referansestandard
NS-EN 196-9
Intern metode identitet
14-05-04-587
Merknad
Fersk blandet mørtel fylles i et semi-adiabatisk kalorimeter for å bestemme varmemengden i henhold til temperaturutviklingen. Temperaturutviklingen av mørtelen er sammenlignet med temperaturen av en inert referanse.
Objekt
Sementpasta
Parameter
Hydratiseringsvarme av sement
Referansestandard
NS-EN 196-11
Intern metode identitet
14-05-04-588
Merknad
Fersk blandet mørtel fylles i et semi-adiabatisk kalorimeter for å bestemme varmemengden i henhold til temperaturutviklingen. Temperaturutviklingen av mørtelen er sammenlignet med temperaturen av en inert referanse.
Objekt
Sementpasta
Parameter
Normalkonsistens og volumbestandighet
Referansestandard
NS-EN 196-3
Intern metode identitet
14-05-04-586
Merknad
Sementen blandes med vann. Sementpastaen penetreres med en Vicatnål til en spesifisert penetrasjonsdybde. Volumbestandighet bestemmes ved volumekspansjon av sementpasta i normalkonsistens.
Objekt
Sementpasta
Parameter
Begynnende og avsluttende størkningstid
Referansestandard
NS-EN 196-3
Intern metode identitet
14-05-04-586
Merknad
Størkningstid måles ved hjelp av en Vicatnål som penetrerer sementpasta med normalkonsistens i tidsintervaller til spesifiserte penetrasjonsdybder.
Den administrative/geografiske enheten:
Materiallaboratoriet - Trondheim
Høgskoleringen 7b
7034 TrondheimPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmateriale
Parameter
Bestemmelse av egenskaper ved vanndamp-gjennomgang
Referansestandard
NS-EN ISO 12572
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12317-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av spaltestyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12316-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12317-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av rivestyrke ved spikerstamme
Referansestandard
NS-EN 12310-1
Intern metode identitet
Merknad
Prøvestykke i hennhold til NS-EN 13859
Objekt
Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av rivestyrke
Referansestandard
NS-EN 12310-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull . Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av strekkegenskaper
Referansestandard
NS-EN 12311-1
Intern metode identitet
Merknad
Prøvestykke i henhold til NS-EN 13859
Objekt
Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av spaltestyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12316-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av strekkegenskaper
Referansestandard
NS-EN 12311-2
Intern metode identitet
Merknad
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av mineralull - krav
Parameter
Prøveuttak av fiber til isolasjon
Referansestandard
NS-EN 13162:2012+A1:2015
Intern metode identitet
KS 14-05-21
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Mekanisk prøving av konstruksjoner
Børrestuveien 3
0373 OsloPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer
Parameter
Lastbærende statisk kapasitet og stivhet
Referansestandard
NS-EN 12811-1
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-523, KS 14-05-26-525, KS 14-05-26-527, KS 14-05-26-528, KS 14-05-26-529
Merknad
Kraft- og deformasjonsmåling
Objekt
Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer
Parameter
Støtbelastning på plattformer og opplagre
Referansestandard
NS-EN 12811-3
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-526
Merknad
Visuell inspeksjon
Objekt
Stillaser - beskyttelsesskjermer
Parameter
Støtbelastning
Referansestandard
NS-EN 12811-3
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-526
Merknad
Visuell inspeksjon
Objekt
Stillaser - systemkonfigurasjoner
Parameter
Fullskalaprøving
Referansestandard
NS-EN 12811-1
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-528
Merknad
Kraft- og deformasjonsmåling
Objekt
Stillaser - komponenter og konfigurasjoner
Parameter
Lastbærende statisk kapasitet og stivhet
Referansestandard
NS-EN 12811-1
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-523, KS 14-05-26-525, KS 14-05-26-527, KS 14-05-26-529
Merknad
Kraft og deformasjonsmåling
Objekt
Stillaser - komponenter og konfigurasjoner
Parameter
Støtbelastning
Referansestandard
NS-EN 12811-3
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-526
Merknad
Visuell inspeksjon
Objekt
Undertak
Parameter
Gjennomtramp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP 0487
Merknad
Metode basert på SP-metode 0487
Den administrative/geografiske enheten:
Sanitær- og våtromslaboratoriet
Børrestuveien 3
0373 OsloPermanent laboratorium
P01 Akustikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Armatur og utstyr brukt i vannforsyningsanlegg
Parameter
Støyemisjon
Referansestandard
NS-EN ISO 3822-1
Intern metode identitet
522
Merknad
Objekt
Armatur og utstyr brukt i vannforsyningsanlegg
Parameter
Støyemisjon
Referansestandard
NS-EN ISO 3822-2
Intern metode identitet
522
Merknad
Objekt
Armatur og utstyr brukt i vannforsyningsanlegg
Parameter
Støyemisjon
Referansestandard
NS-EN ISO 3822-3
Intern metode identitet
522
Merknad
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tettesystemer for våtrom
Parameter
Tetthet
Referansestandard
ETAG 022
Intern metode identitet
561--567
Merknad
Annex A, B, C, D, E, F, G and H (only 2.4.4.1 and 2.4.4.6)
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 997
Intern metode identitet
541-555
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NT VVS 120
Intern metode identitet
541-555
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur
Parameter
Prøvetaking for analyse av utlekking av tungmetaller
Referansestandard
NKB4
Intern metode identitet
533-5335
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Elektronisk åpning og stenging
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 15091
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Mekaniske blandere
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 817
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Tappeventiler og tappeblandere
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 200
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Termostatbatterier
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 1111
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Varmelaboratoriet
Høgskoleringen 7b
7034 TrondheimPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand
Referansestandard
ISO 8301
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand, høy og medium varmemotstand
Referansestandard
EN 12667
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand Produkter med stor tykkelse og høy eller middels varmemotstand
Referansestandard
NS-EN 12939
Intern metode identitet
Merknad