Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 107

SINTEF AS

SINTEF Community

Postboks 124 Blindern
0314 OSLO

Telefon: Tlf. 73 59 33 90
E-post: anette.gabrielsen@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akkustikklaboratoriet
Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P01 Akustikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygninger
Parameter
Lydabsorbsjon
Referansestandard
NS-EN ISO 11654
Intern metode identitet
Merknad
Klassifisering av lydabsorbenter og beregning av veid lydapsorpsjonsfaktor
Objekt
Bygninger og bygningsdeler
Parameter
Luftlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 717-1
Intern metode identitet
Merknad
Beregning av veid lydreduksjonstall.
Objekt
Bygninger og bygningsdeler
Parameter
Trinnlydsisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 717-2
Intern metode identitet
Merknad
Beregning av veid trinnlydnivå og trinnlydsforbedring.
Objekt
Bygningsdeler
Parameter
Måling av trinnlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 10140-3
Intern metode identitet
51, 514, 515
Merknad
Trinnlydsnivå og trinnlydsforbedring.
Objekt
Bygningsdeler
Parameter
Måling av Luftlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 10140-2
Intern metode identitet
51, 511, 512, 513, 517
Merknad
Lydreduksjonstall.
Objekt
Lydabsorbenter
Parameter
Måling av lydabsorpsjon i klangrom
Referansestandard
NS-EN ISO 354
Intern metode identitet
51, 516
Merknad
Lydabsorpsjonsfaktor 100 Hz - 5 kHz
Den administrative/geografiske enheten:
Materiallaboratoriet - Oslo
Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Herdet betong
Parameter
Bestemmelse av form og mål på prøvelegemer
Referansestandard
NS-EN 12390-1
Intern metode identitet
522
Merknad
NS-EN 12504-1
Objekt
Herdet betong
Parameter
Trykkfasthet
Referansestandard
NS-EN 12390-3
Intern metode identitet
524
Merknad
Objekt
Herdet betong
Parameter
Densitet
Referansestandard
NS-EN 12390-7
Intern metode identitet
523
Merknad
Objekt
Runde sprøytebetongplater
Parameter
Bruddenergi
Referansestandard
Norsk Betongforenings publikasjon nr. 7
Intern metode identitet
540
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Materiallaboratoriet - Trondheim
Høgskoleringen 7b
7491 TRONDHEIMPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmateriale
Parameter
Bestemmelse av egenskaper ved vanndamp-gjennomgang
Referansestandard
NS-EN ISO 12572
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12317-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av spaltestyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12316-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12317-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av rivestyrke ved spikerstamme
Referansestandard
NS-EN 12310-1
Intern metode identitet
Merknad
Prøvestykke i hennhold til NS-EN 13859
Objekt
Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av rivestyrke
Referansestandard
NS-EN 12310-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull . Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av strekkegenskaper
Referansestandard
NS-EN 12311-1
Intern metode identitet
Merknad
Prøvestykke i henhold til NS-EN 13859
Objekt
Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av spaltestyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12316-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av strekkegenskaper
Referansestandard
NS-EN 12311-2
Intern metode identitet
Merknad
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av mineralull - krav
Parameter
Prøveuttak av fiber til isolasjon
Referansestandard
NS-EN 13162:2012+A1:2015
Intern metode identitet
KS 14-05-21
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Mekanisk prøving av konstruksjoner
Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer
Parameter
Lastbærende statisk kapasitet og stivhet
Referansestandard
NS-EN 12811-1
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-523, KS 14-05-26-525, KS 14-05-26-527, KS 14-05-26-528, KS 14-05-26-529
Merknad
Kraft- og deformasjonsmåling
Objekt
Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer
Parameter
Støtbelastning på plattformer og opplagre
Referansestandard
NS-EN 12811-3
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-526
Merknad
Visuell inspeksjon
Objekt
Stillaser - beskyttelsesskjermer
Parameter
Støtbelastning
Referansestandard
NS-EN 12811-3
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-526
Merknad
Visuell inspeksjon
Objekt
Stillaser - systemkonfigurasjoner
Parameter
Fullskalaprøving
Referansestandard
NS-EN 12811-1
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-528
Merknad
Kraft- og deformasjonsmåling
Objekt
Stillaser - komponenter og konfigurasjoner
Parameter
Støtbelastning
Referansestandard
NS-EN 12811-3
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-526
Merknad
Visuell inspeksjon
Objekt
Stillaser - komponenter og konfigurasjoner
Parameter
Lastbærende statisk kapasitet og stivhet
Referansestandard
NS-EN 12811-1
Intern metode identitet
KS 14-05-26-522, KS 14-05-26-523, KS 14-05-26-525, KS 14-05-26-527, KS 14-05-26-529
Merknad
Kraft og deformasjonsmåling
Objekt
Undertak
Parameter
Gjennomtramp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP 0487
Merknad
Metode basert på SP-metode 0487
Den administrative/geografiske enheten:
Sanitær- og våtromslaboratoriet
Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tettesystemer for våtrom
Parameter
Tetthet
Referansestandard
ETAG 022
Intern metode identitet
561--567
Merknad
Annex A, B, C, D, E, F, G and H (only 2.4.4.1 and 2.4.4.6)
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 997
Intern metode identitet
541-555
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NT VVS 120
Intern metode identitet
541-555
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur
Parameter
Prøvetaking for analyse av utlekking av tungmetaller
Referansestandard
NKB4
Intern metode identitet
533-5335
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Elektronisk åpning og stenging
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 15091
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Mekaniske blandere
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 817
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Tappeventiler og tappeblandere
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 200
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Termostatbatterier
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 1111
Intern metode identitet
501-5321
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Varmelaboratoriet
Høgskoleringen 7
7491 TRONDHEIMPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand
Referansestandard
ISO 8301
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand, høy og medium varmemotstand
Referansestandard
EN 12667
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand Produkter med stor tykkelse og høy eller middels varmemotstand
Referansestandard
NS-EN 12939
Intern metode identitet
Merknad