Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.

Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk Akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.


PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".

Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 44


TEST 328 Helse Møre og Romsdal HF
Fagområde
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi

Hjemmeside: http://www.helse-mr.no/
TEST 319 Oslo universitetssykehus HF
Fagområde
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M0250 Patologi, molekylærpatologi

Hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no
TEST 316 Helse Fonna HF
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M30 Prøvetaking

Hjemmeside: www.helse-fonna.no
TEST 314 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.helse-bergen.no
TEST 312 St. Olavs hospital HF
Fagområde
M0210 Patologi, histopatologi

Hjemmeside: https://stolav.no/
TEST 307 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Fagområde
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M0250 Patologi, molekylærpatologi

Hjemmeside: https://helse-bergen.no/
TEST 306 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fagområde
M15 Medisinsk genetikk
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: https://unn.no
TEST 302 Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M15 Medisinsk genetikk
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: sus.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-biokjemi
TEST 301 Helse Førde HF
Fagområde
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk
TEST 299 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Fagområde
M0250 Patologi, molekylærpatologi
M15 Medisinsk genetikk
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.medgen.no
TEST 297 Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
Fagområde
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1620 Medisinsk mikrobiologi, mykologi
M1630 Medisinsk mikrobiologi, mykobakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.sus.no/lab
TEST 296 Unilabs laboratoriemedisin AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.unilabs.no
TEST 295 St. Olavs hospital HF
Fagområde
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.stolav.no
TEST 292 Lovisenberg Diakonale Sykehus
Fagområde
M04 Klinisk farmakologi
M12 Medisinsk biokjemi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.lds.no
TEST 290 Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Fagområde
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.helse-bergen.no
TEST 287 Nordlandssykehuset HF
Fagområde
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M0250 Patologi, molekylærpatologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.nordlandssykehuset.no
TEST 286 Oslo universitetssykehus HF
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
M15 Medisinsk genetikk
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no/
TEST 284 Universitetet i Tromsø
Fagområde
M05 Rettsmedisin
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: http://uit.no/helsefak/rgs
TEST 281 Sørlandet sykehus HF
Fagområde
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M12 Medisinsk biokjemi
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
M30 Prøvetaking
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.sshf.no
TEST 277 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fagområde
M02 Patologi
M0210 Patologi, histopatologi
M0230 Patologi, cytopatologi
M0250 Patologi, molekylærpatologi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.unn.no