Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 306

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Medisinsk genetisk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø

Telefon: 77 79 83 00
E-post: medgen@unn.no
Hjemmeside: https://unn.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk genetisk avdeling
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 TromsøPermanent laboratorium
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, vev og fostervann
Parameter
Karyotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OL2725
Merknad
G-bånd
Objekt
Blod, vev og fostervann
Parameter
DNA-basert trisomitest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OL2723
Merknad
DNA QF-PCR
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Kopitallsvarianter/metyleringsstatus i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OL2717
Merknad
MLPA/MS-MLPA, kapillærelektroforese
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Fragment- og ekspansjonsanalyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OL2716
Merknad
PCR, kapillærelektroforese
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Mutasjonsspesifikk PCR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR37986
Merknad
PCR, agarosegelelektroforese
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Humane varianter i exoniske regioner.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR47961
Merknad
Illumina Nextseq 500
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Humane varianter fra et utvalg av cancer relaterte gener.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR47962
Merknad
Ilumina Miseq
Objekt
DNA fra blod, vev
Parameter
Sekvensvarianter i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OL2718
Merknad
PCR, Sangersekvensering, kapillærelektroforese
Objekt
DNA fra blod, vev og fostervann
Parameter
Genomiske kopitalsavvik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
OL2724
Merknad
SNP-array, CytoScan HD-matrise
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, DNA fra blod, vev og fostervann
Parameter
Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15) Prosedyre for FA: RL7073 ID logg: SJ12797
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.