Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 314

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratorieklinikken, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55974683
E-post: eikr@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://www.helse-bergen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Postboks 1400
5021 BergenPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA blod
Parameter
PNH Immunfenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18312
Merknad
Flowcytometri
Objekt
EDTA-blod
Parameter
HLA-B27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21985, 43405
Merknad
Flowcytometri
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Lymfocyttkvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08143
Merknad
Flowcytometri
Objekt
EDTA-blod
Parameter
CD4/CD8
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08143
Merknad
Flowcytometri
Objekt
EDTA-blod
Parameter
HbF-test
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06846
Merknad
Flowcytometri
Objekt
EDTA-blod og afereseprodukt
Parameter
Stamcellekvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19714
Merknad
Flowcytometri
Objekt
EDTA-blod og beinmarg
Parameter
Immunfenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
57604
Merknad
Flowcytometri
Objekt
Leukocyttfiltrerte blodkomponenter
Parameter
Leuccocount
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05973, 06542
Merknad
Flowcytometri
Objekt
Sekret
Parameter
Beta Trace protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02501
Merknad
Nefelometri Athellica Neph.
Objekt
Serum
Parameter
Revmatoid faktor antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02504
Merknad
Nefelometri Athellica Neph.
Objekt
Serum
Parameter
Kvantitering av immunglobuliner: IgG, IgG subklasser, IgA, IgA pediatrisk, IgM, IgM pediatrisk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02503
Merknad
Nefelometri Athellica Neph.
Objekt
Serum
Parameter
Komplementfunksjon (Klassisk-, lektin- og alternativ aktiveringsvei)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
08088
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Lever/ nyre mikrosom 1 (LKM1) antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49533
Merknad
ELISA LKM-1 QUANTA Lite
Objekt
Serum
Parameter
Intrinsisk faktor antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10762
Merknad
ELISA QUANTA Lite
Objekt
Serum
Parameter
M2 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01833
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
F-actin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52821
Merknad
ELISA Quanta Lite
Objekt
Serum
Parameter
Fosfolipase A2 reseptor (PLA2R) antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55790
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
CCP antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45044
Merknad
Multiplex Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
ANCA og GBM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36363
Merknad
Multiplex Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Kardiolipin og beta-2-glykoprotein antistoff (IgG/IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34132
Merknad
Multiplex Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Transglutaminase 2 (IgA) antistoff og deamidert gliadin (IgG) antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36361
Merknad
Multiplex Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
ANA-Bioplex 2200
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44116
Merknad
Multiplex Immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Infliksimab konsentrasjon og antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61975, 61976
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Komplement: C3, C4 og C1-1NH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02503
Merknad
Nefelometri Athellica Neph
Objekt
Serum
Parameter
Kvantitering av frie lette kjeder kappa og lambda
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22829
Merknad
Nefelometri Athellica Neph.
Objekt
Serum
Parameter
Adalimumab konsentrasjon og antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
72252 72472
Merknad
ELISA instrument DS2
Objekt
Serum
Parameter
Immunfiksering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
07122
Merknad
Gelelektroforese
Objekt
Serum og EDTA-plasma
Parameter
Kryoglobuliner og kryofibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01844
Merknad
Presipitasjon
Objekt
Serum og urin
Parameter
Monoklonal komponent
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58670, 58416, 61234
Merknad
Capillarys (Kapillær elektroforese)
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Kvantitering av immunglobuliner og albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02503
Merknad
Nefelometri Athellica Neph.
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Immunfenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64797
Merknad
Flowcytometri
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Citratblod
Parameter
TEG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60543, 60573
Merknad
TEG 6s
Objekt
EDTA blod
Parameter
HIT Stic Expert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
51154
Merknad
Agglutinasjon, manuell
Objekt
EDTA blod
Parameter
Cøliaki vevstyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
66725
Merknad
LAMP / Nukleinsyreamplifiseringstest
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Blodtyping AB0/RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54554, 05908, 06003, 26616, 05920
Merknad
Manuell og IH-1000
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Blodtypeantistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
07491, 05991, 51020, 07491, 06968
Merknad
Manuell og IH-1000
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Kuldeantistoff typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
07161
Merknad
Manuell
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Antistoffidentifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06066, 07491, 05991, 06967, 07203, 06004
Merknad
Manuell og IH-1000
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Føtal RHD screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39161, 41910, 41105
Merknad
PCR
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Direkte antiglobulintest og utredning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05919, 05932
Merknad
Agglutinasjon, manuell metode
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Fenotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31090, 26616
Merknad
Agglutination, manuell og IH-1000
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Titrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05910
Merknad
Agglutinasjon, manuell metode
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Titrering av anti-A og anti-B hos blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54460
Merknad
Agglutinasjon, manuell metode
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54553, 55230
Merknad
Agglutinasjon, manuell metode
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54553
Merknad
Agglutination, manuell og IH-1000
Objekt
Navlestrengsblod
Parameter
Blodtyping RhD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06086, 05992
Merknad
Agglutinasjon, manuell glassteknikk
Objekt
Serum
Parameter
Streptolysinantistoff, DNAseB antistoff.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
02504
Merknad
Nefelometri. Athellica Neph.
Objekt
Serum
Parameter
CH50
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
01710
Merknad
Hemolyse
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Nyregistrering og godkjenning av blodgiving
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06215
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju av nye og etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06215
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05902
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Platetapping i Trima Accel aferesemaskin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18497
Merknad
Aferese
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06104
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Utskiftningsblod til nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05950
Merknad
Manuell metode
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Bestråling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06344
Merknad
Bestrålingsmaskin
Objekt
Erytrocytter og trombocytter
Parameter
Vasking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05949, 05962
Merknad
Manuell metode
Objekt
Fullblod
Parameter
Leukocyttfiltrering av fullblod hvor trombocyttene spares
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30776
Merknad
Manuell metode
Objekt
Fullblod
Parameter
Produksjon av fullblod med Terumo enkeltpose CPDA-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50211
Merknad
Manuell metode
Objekt
Fullblod
Parameter
Produksjon av blodkomponenter fra fullblod (erytrocyttkonsentrat, IPU og plasma)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35544
Merknad
Reveos
Objekt
Fullblod, erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat og plasma
Parameter
Frigiving av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05939,29437,07254
Merknad
Manuell og elektronisk metode
Objekt
IPU
Parameter
Produksjon av trombocyttkonsentrat fra IPU
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35545
Merknad
Manuell metode
Objekt
Plasma fra blodgiver
Parameter
Innfrysing av plasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307,05956
Merknad
Lundair
Objekt
Trombocyttkonsentrat fra blodgiver
Parameter
Behandling av trombocytter tappet i aferesemaskin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05961
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodprodukter
Parameter
Utlevering og forsendelse av blod og blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58260, 06201, 28748, 06298, 05955, 05976, 06669,58309, 58329, 06853, 58371, 06516, 41784, 09697, 10581, 13217, 06200, 06196, 41835, 06197, 33198, 59366, 41780, 58508
Merknad
Manuell metode
Objekt
Erytrocyttkonsentrat og fullblod
Parameter
Oppbevaring av erytrocyttkonsentrat og fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61228
Merknad
Manuell metode
Objekt
Octaplasma
Parameter
Oppbevaring av Octaplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61228, 59754, 06892, 25508, 33982, 06893
Merknad
Manuell metode
Objekt
Plasmaderiverte artikler
Parameter
Oppbevaring av plasmaderiverte artikler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61228
Merknad
Manuell metode
Objekt
Trombocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05983
Merknad
Manuell metode
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Blodtyping, blodtypeantistoff og blodtypeantigen. Framstilling av blod og blodkomponenter. Allergener Komplementfaktorer Immunoglobuliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin M01 (M0110, M0120, M0130, M0140) Prosedyre for FA: AIT-76179 Logg for FA: AIT-71823
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Blodbanken Voss
Sjukehusvegen 16
5704 VossPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering og godkjenning for blodgiving
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06215
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju av nye og etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06215
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05902
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Innkalling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31536
Merknad
Objekt
Blodprodukt
Parameter
Forsendelse av blodprodukt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
58371,06200
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Registrering, intervju, fullblodstapping, innkalling og forsendelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Endringer i metoder akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin M0120. Prosedyre for FA: AIT-76179 Logg for FA: AIT-71823
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Blodbussen
Postboks 1400
5021 BergenFeltlaboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Nyregistrering og godkjenning for blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06215
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju av nye og etablerte blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06215
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Fullblodtapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
05902
Merknad
Permanent laboratorium
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Registrering, intervju, fullblodstapping, innkalling og forsendelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Endringer i metoder akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin M0120. Prosedyre for FA: AIT-76179 Logg for FA: AIT-71823
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Kysthospitalet Hagavik
Hagavikbakken 25
5217 HagavikPermanent laboratorium
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Forsendelse av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30458
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Oppbevaring av erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31021
Merknad
Manuell metode
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Utlevering av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42583, 42305, 42334, 30860, 30458, 42825, 30469, 42923
Merknad
Manuell metode
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Forsendelse, oppbevaring og utlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Endringer i metoder akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin M0140. Prosedyre for FA: AIT-76179 Logg for FA: AIT-71823
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.