Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 295

St. Olavs hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avd.for immunologi og transfusjonsmedisin

Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Telefon: 72573200
E-post: immunoblodbank@stolav.no
Hjemmeside: http://www.stolav.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2022
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Orkdal
Sjukehusvegen 3
7300 OrkangerPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Fullblodstapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6095 22956
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Intervju og godkjenning for blodgivning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6394
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Nyregistrering og godkjenning for blodgivning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6441 26529
Merknad
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Vene- og kapillærprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1756 6095
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avd.for immunologi og transfusjonsmedisin, Trondheim
Postboks 3250 Sluppen
7006 TrondheimPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA Blod
Parameter
HLA-B27 typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7433
Merknad
Flowcytometri, FACSLyric
Objekt
EDTA Blod
Parameter
Absolutt tall lymfocytter ved immunsvikt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12618
Merknad
Flowcytometri, FACS Lyrics
Objekt
EDTA Blod Stamcelleprodukt
Parameter
Kvantitering av CD34 positive celler og viabilitetstest ved stamcellebehandling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8223
Merknad
Flowcytometri, FACSLyric
Objekt
Serum
Parameter
Mitokondrieantistoff M2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31685
Merknad
ELISA, Dynex DS2
Objekt
Serum
Parameter
Glatt muskulatur (F-actin) antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31685
Merknad
ELISA, Dynex DS2
Objekt
Serum
Parameter
LKM-1 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31685
Merknad
ELISA, Dynex DS2
Objekt
Serum
Parameter
Intrinsisk faktor antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31701
Merknad
ELISA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Parietalceller antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31701
Merknad
ELISA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
GMB antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5034
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
PR3 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5034
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
MPO antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5034
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Gliadin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15360
Merknad
EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Vevstransglutaminase (tTG) IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12465
Merknad
EliA, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Tryptase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8301
Merknad
Immunocap, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Beta 2 glykoprotein IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5031
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Beta 2 glykoprotein IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5031
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Kardiolipin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5031
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Kardiolipin IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5031
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
ANA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
dsDNA antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
SSA 52kD antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
SSA 60kD antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
SSB antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Sm antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Sm+RNP antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
RNP 68kD antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Scl 70kD antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Jo1 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Centromer B antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Ribosom P antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
Kromatin antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10051
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
CCP antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8068
Merknad
Multiplex, Bioplex 2200
Objekt
Serum
Parameter
D1 Husstøvmidd (Derm. pteronyssinus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7347
Merknad
ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
E1 Katt epitel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7347
Merknad
ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
G6 Timotei
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7347
Merknad
ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
T3 Bjørk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7347
Merknad
ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
F1 Eggehvite
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7347
Merknad
ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Revmatoid faktor IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9717
Merknad
ELISA, Dynex DS2
Objekt
Serum
Parameter
Total IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7349
Merknad
ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Trombocyttkonsentrat Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Leukocyttkontroll av blodkomponent
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7585
Merknad
Flowcytometri, FACSLyric
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Forlik; Utvidet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7022
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener Cw og Jk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48246
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener, Fy og Ss
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48025
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO-typing og Rh D typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6221
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; svak D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6228
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Rh-fenotyping og K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8174
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatiskteknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff; Screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7477
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff; Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8044
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk/enzym, manuell og automatisk
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff; Titrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7265
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk
Objekt
Blod
Parameter
Forlik; Enkelt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7022
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest (DAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7024
Merknad
Direkte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6913
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Kp, k og Lu
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29634
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; M, N
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8342
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk.
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; P1, Le
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7157
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatisk teknikk.
Objekt
Blod
Parameter
ABO-titrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5956
Merknad
Hemagglutinasjon og Indirekte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk
Objekt
Blod
Parameter
Tromboelastografi, TEG 6S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46853
Merknad
Viskoelastisk metode til koagulasjonsmonitorering.
Objekt
Blod fra barn <3 mnd, Navlestrengsblod
Parameter
Direkte antiglobulintest (DAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9079
Merknad
Direkte antiglobulinteknikk, manuell og automatisk
Objekt
Blod fra barn <3 mnd, Navlestrengsblod
Parameter
Blodtyping; ABO-typing og Rh D typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9079
Merknad
Hemagglutinasjon, manuell og automatiskteknikk.
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Nyregistrering og godkjenning for blodgivning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6441 26529
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling for blodgivning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6630
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Intervju og godkjenning for blodgivning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6394
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Fullblodstapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6095
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Høsting av blodkomponenter ved aferese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46849 6500 24720
Merknad
AmiCORE Trima Accel Automatisert Blodoppsamlingssystem PCS2 plasmaferesemaskin
Objekt
Pasient
Parameter
Høsting av stamceller ved aferesesteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43934
Merknad
Spectra Optia
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodkomponenter fra fullblod og aferese
Parameter
Oppbevaring og frigjøring (erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, plasma, filtrert fullblod)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7377 7842 8838 16622
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Klargjøring til intrauterin transfusjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7040
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Produksjon av blodkomponenter (erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, plasma, filtrert fullblod)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7412 7842
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Innfrysning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7412
Merknad
Objekt
Stamcelle produkt
Parameter
Innfrysning, oppbevaring og forberedelse til reinfusjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9214 9215
Merknad
Objekt
Trombocyttkonsentrat
Parameter
Patogen inaktivering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7842
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Oppbevaring (erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, Octaplasma, filtrert fullblod)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8838 7842 9225
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Valg og utlevering av (erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, Octaplasma, filtrert fullblod)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14747 9371 7038 7465 32952 41809 41077
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Valg og utlevering til intrauterin transfusjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7040
Merknad
Objekt
Erytrocyttkonsentrat
Parameter
Kriseblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5995
Merknad
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Vene- og kapillærprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1756
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, "referansestandard"
Parameter
Alle analyseprinsipper / teknikker som er registrert under immunologi og transfusjonsmedisin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34701
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.