Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 297

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Armauer Hansens vei 28
4068 Stavanger

Telefon: 51518800
E-post: sandra.zaremba@sus.no
Hjemmeside: http://www.sus.no/lab
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
Armauer Hansens vei 28
4068 StavangerPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscess, puss og sårsekret
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29819, 28353, 28541 29721, 29732, 30583
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Bakteriekolonier (blandingskultur)
Parameter
Enterohaemorrhagisk E.coli/ EHEC (stx1, stx2, eae) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26725
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Bakteriekolonier (renkultur)
Parameter
Legionella pneumophila, Legionella species.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40053, 40021, 40422, 39933, 40055, 18130, 18868, 41438
Merknad
Sekvensbasert typing. Identifisering ved helgenomsekvensering (HGS)
Objekt
Bakteriekolonier (renkultur)
Parameter
mecA/nuc DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26452
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9560
Merknad
Agar gradient metode
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensmekanismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9608, 9943, 9945, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 28904, 29300, 29304, 29863, 35780, 40359, 44554
Merknad
Dyrkning og påvisning av resistensmekanismer
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8164
Merknad
EUCAST lappediffusjon
Objekt
Bakteriekultur av KNS
Parameter
mecA/mecC DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34498
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Bakteriekultur og renkultur av Candida spp
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38552 39896
Merknad
Mikrobuljongfortynning
Objekt
Bakterier og sopp
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47097
Merknad
Biokjemiske egenskaper, Maldi Tof
Objekt
Bakterikolonier i renkultur
Parameter
van A/van B DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36065
Merknad
Sanntids-PCR Kvalitativ metode GeneXpert
Objekt
Blod fra transfusjonssett
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25087
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20996, 22869, 30598 41703, 41694
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Feces
Parameter
Tarmpatogene bakterier (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6092, 8053, 10516, 30604
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Feces, rektal pensel, halssekret og hudprøver fra aksiller og lysker
Parameter
ESBL-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19043, 5073
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Mycoplasma pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26444
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Chlamydophila pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26444
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Bordetella pertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26445
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Bordetella parapertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27636
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Bordetella holmesii DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27964
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Bordetella pertussis konfirmasjonstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27964
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Legionella pneumophila
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19580
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Luftveisprøver, bakteriekolonier (renkultur)
Parameter
Legionella DNA (L. pneumophila og L. species)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20219
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Luftveisprøver, nedre
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25085, 30467
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Luftveisprøver, øvre
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29721, 30466
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Morsmelk til melkebank
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21204
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Nedre luftveisprøver
Parameter
Pneumocystis jirovecii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42538
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Nese, hals, perineum, sår, axille, puss/sekret
Parameter
MRSA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18515
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Nese, hud, nedre luftveier, puss/sekret, urin
Parameter
Candida auris-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50730
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
S. aureus bakteriekultur, sekret fra nese, hals og perineum
Parameter
mecA/C, SCC mec
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34498
Merknad
Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21988, 29144
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Transcutane, intravasale fremmedlegemer
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28853
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Urin
Parameter
Streptococcus pneumoniae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15603
Merknad
Antigenpåvisning
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila serogruppe 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15603
Merknad
Antigenpåvisning
Objekt
Urin
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15661, 30424
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Urogenital prøver
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26964, 28540
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Vevsprøver
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22992, 29420
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Væske/sekret fra: Acites, pericard, cyste, dren, pleura, galle, ledd og bursa
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29819, 29854
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Øreprøver
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30465
Merknad
Dyrking og identifikasjon
Objekt
Øyeprøver
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30463
Merknad
Dyrking og identifikasjon
M1620 Medisinsk mikrobiologi, mykologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytter, muggsopp og gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13056
Merknad
Dyrkning og identifisering
M1630 Medisinsk mikrobiologi, mykobakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Nedre luftveisprøver
Parameter
Mycobacterium tuberculosis komplekset (MTB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31647
Merknad
Sanntids-PCR GenXpert
Objekt
Nedre luftveisprøver, vev/biopsier/puss og annet prøvemateriale
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7502, 14897, 32161
Merknad
Dyrkning og identifisering Unntatt blod og urin
Objekt
Nedre luftveisprøver, vev/biopsier/puss og annet prøvemateriale
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20352, 9175
Merknad
Direkte mikroskopi
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Campylobacter spp. DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Clostridioides difficile DNA (toksin A/B)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Plesiomonas shigelloides DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella spp. DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enteroinvasiv E. coli (EIEC) / Shigella spp. DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enterohemoragisk E. coli (EHEC), Shigatoksin 1 (stx1) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enterohemoragisk E. coli (EHEC), Shigatoksin 2 (stx2) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enterohemoragisk E. coli (EHEC), Serotype O157
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enteropatogen E. coli (EPEC), eae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enterotoksigen E.coli (ETEC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Enteroaggregativ E.coli (EAEC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Yersinia enterocolitica DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Adenovirus (F40/F41) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Astrovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Norovirus (GI/GII) RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Rotavirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Sapovirus (GI, GII, GIV, GV) RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Cryptosporidium spp. DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Entamoeba histolytica DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Feces
Parameter
Giardia lamblia DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50788 51674
Merknad
Sanntids PCR på QIAstat
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Influensa, RS-virus og SARS-CoV-2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48035
Merknad
Sanntids- PCR GeneXpert
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Influensa A RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26443
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Influensa B RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26443
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Humant metapneumovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26415
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Respiratorisk syncytialvirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26414
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Parainfluensa 1 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27096
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Parainfluensa 2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27096
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Parainfluensa 3 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27096
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Rhinovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27220
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Luftveisprøver, spinalvæsker, sårprøver og fostervann
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29024
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Spinalvæsker, sårprøver, fostervann
Parameter
Herpes simplex virus type 1 og 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17339
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Spinalvæsker, sårprøver, fostervann
Parameter
Varicella zoster virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21707
Merknad
Sanntids- PCR
Objekt
Urin, cervix, vagina, mannlig urethra, penismunning
Parameter
Mycoplasma genitalium rRNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48839
Merknad
Endepunkts TMA/Panther
Objekt
Urin, vagina, hals, anus, endocervix, mannlig urethra
Parameter
Chlamydia trachomatis (CT) rRNA and Neisseria gonorrhoeae (GC) rRNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48839
Merknad
Endepunkts TMA/Panther
Objekt
Øvre og nedre luftveisprøver
Parameter
SARS-CoV-2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44046
Merknad
Sanntids PCR
Objekt
Øyeprøver
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25647
Merknad
Sanntids- PCR
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Parasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30679
Merknad
Påvisning av cyster og egg. Mikroskopi av tarmparasitter
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA Plasma
Parameter
HIV-1 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48610
Merknad
Sanntids-TMA/Panther
Objekt
EDTA Plasma, Serum
Parameter
Hepatitt C RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48610
Merknad
Sanntids- TMA/Panther
Objekt
EDTA Plasma, Serum
Parameter
Hepatitt B DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48610
Merknad
Sanntids- TMA/Panther
Objekt
Fullblod
Parameter
Quantiferon-TB Gold Plus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, citratplasma
Parameter
Epstein Barr virus VCA IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, citratplasma
Parameter
Epstein Barr virus VCA IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, citratplasma
Parameter
Epstein Barr virus EBNA-1 IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex virus IgG -antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster virus IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster virus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS-CoV-2 IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 46150
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt E IgG - antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 52819
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt E IgM - antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43829 52819
Merknad
CLIA (chemiluminiescens Immuno Assay)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A IgM - antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bc-antistoff (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV antigen/antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubellavirus IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27427, 39417
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA), Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syfilis TP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39417, 27427
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA) Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidumantistoff (TPPA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2641
Merknad
Treponema pallidum particle assay (TPPA)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Reaginantistoff (RPR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16849
Merknad
Rapid plasma reagin card test (RPR)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39417 27427
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA), Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39417 27427
Merknad
Chemiluminescens microparticle immunoassay (CMIA), Alinity
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Kroppsvæsker Biopsier og vev Fremmedlegemer Bakterie- og soppkulturer DNA og RNA
Parameter
Bakterier Virus Sopp Parasitter Antistoff Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ Analyseplattformer akkreditert under medisinsk mikrobiologi M16
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.