Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 284

Universitetet i Tromsø

Rettsgenetisk senter

Postboks 6050, Langnes
9037 Tromsø

Telefon: 77623248
E-post: rgs@helsefak.uit.no
Hjemmeside: http://uit.no/helsefak/rgs
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rettsgenetisk senter, UiT
Postboks 650, Langnes
9037 TromsøPermanent laboratorium
M05 Rettsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biologisk materiale fra personprøver og sporprøver
Parameter
Ekstraksjon, kvantitering og STR-analyse for identifisering av humant biologisk materiale
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P1, P2, P3, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P19
Merknad
Kapillærelektroforese av PCR- produkt
Objekt
Biologisk materiale fra sporprøver
Parameter
Forprøving
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P4, P6
Merknad
Indikasjonstester for blod, sæd og spytt
Objekt
Biologisk materiale fra sporprøver
Parameter
Påvisning av sædceller
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P5
Merknad
Fluorosensmikroskopi
Objekt
Genomisk DNA
Parameter
Verifisering av prøvemateriale fra patologisk prøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P1, P2, P9, P10, P11, P12, P14
Merknad
Kapillærelektroforese av PCR- produkt
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Enhver type materiale
Parameter
Sporsikring til senere forprøving og/eller DNA-analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P3
Merknad
Utklipp og bruk av svab
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Genomisk DNA
Parameter
Metoder knyttet til prøvemateriale fra patologiske prøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D6
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Genomisk DNA
Parameter
Tolkning av analyseresultater for parametre angitt under M05
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
P15, P17, P23
Merknad
Tolkning og statistisk behandling av resultater fra analyse av genomisk DNA