Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 312

St. Olavs hospital HF

Avdeling for patologi

Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon: 72573260
E-post: patologi@stolav.no
Hjemmeside: https://stolav.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for patologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 TrondheimPermanent laboratorium
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Farging av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30493 4663 28463
Merknad
Hematoxylin - Eosin (H-E), Tissue-Tek Prisma
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: ER (østrogen reseptor)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 32856
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: PGR (Progestron reseptor)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 32857
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: HERPROT (HER2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 32690 23562
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: PD-L1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 35025
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: MLH1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 33027
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: MSH2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 33029
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: MSH6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 33033
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: PMS2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 33037
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale fra lunge
Parameter
Immunhistokjemisk analyse: ALK (lunge)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28430 33318 24433
Merknad
Immunhistokjemisk metode, Benchmark ULTRA