Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 292

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Laboratorium for medisinsk biokjemi

Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Telefon: 23225000
E-post: post@lds.no
Hjemmeside: http://www.lds.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Lovisenberg Diakonale Sykehus - Laboratorium for medisinsk biokjemi
Lovisenberggaten 17.
0440 OsloPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Digoxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SDIGO
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SETA
Merknad
Cobas 6000 Enzymatisk
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SLIT
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SPAR
Merknad
Cobas 6000 Enzymatisk-kolorimetrisk
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SGEN
Merknad
Cobas 6000 Fotometrisk rateanalyse
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hematokritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BHCT
Merknad
Sysmex XN-9000 Impedansemetode med HDF
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BHB
Merknad
Sysmex XN-9000 SLS-metode (fotometri)
Objekt
Blod
Parameter
Hvite blodlegemer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BHV
Merknad
Sysmex XN-9000 Fluorescense Flowcytometri
Objekt
Blod
Parameter
Røde blodlegemer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BRØ
Merknad
Sysmex XN-9000 Impedansemetode med HDF (kumulativ pulshøydedeteksjon)
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BTBC
Merknad
Sysmex XN-9000 Impedans og Fluorescense Flowcytometri (lave)
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MCHC
Merknad
Sysmex XN-9000 Beregnet
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MCV
Merknad
Sysmex XN-9000 Beregnet
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MCH
Merknad
Sysmex XN-9000 Beregnet
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BA1C
Merknad
Tosoh G11 høytrykksvæskekromatografi (HPLC)
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
INR
Merknad
Klot / StarMax
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PAPTT
Merknad
Klot/ StarMax
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PFIB
Merknad
Klot/ StarMax
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PDIM
Merknad
Immunoturbidimetri StarMax
Objekt
Serum
Parameter
25-OH Vitamin D total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SVITD
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
NT-pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SPROB
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNA
Merknad
Cobas 6000 ISE (IoneSelktivElektrode)
Objekt
Serum
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SOSM
Merknad
Fiske 210 Frysepunkt teknikk
Objekt
Serum
Parameter
Protein (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
STP
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SPSA
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
STRF
Merknad
Cobas 6000 Immunoturbidimetri
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
STRG
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SCA
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SCL
Merknad
Cobas 6000 ISE (IoneSelektivElektrode)
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKOL
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SKRE
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SLD
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SMG
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SGLU
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SGT
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
STNT2
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
STSH
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
Urinstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SURE
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SURY
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SB12
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
HDLK
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SFE
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SK
Merknad
Cobas 6000 ISE (IoneSelektivElektrode)
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SCK
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SFER
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
FOLS
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SPO
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Fritt tyroksin (fT4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SFT4
Merknad
Cobas 6000 Immunkjemi
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SALT
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SALB
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SALP
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SPAM
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SAST
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SBIL
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
LDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SLDLK
Merknad
Cobas 6000 Fotometri
Objekt
Serum, EDTA-plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SCRP
Merknad
Cobas 6000 Immunoturbidimetri
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17.2
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon. Prøvetaking ved egen organisasjon.
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere Koagulasjons- parametere Klinisk kjemisk parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: ID logg:
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medikamentanalyser Rusmiddelanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: ID logg:
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.