Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 286

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for medisinsk genetikk

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 22119860/22119899
E-post: graske@ous-hf,no
Hjemmeside: https://oslo-universitetssykehus.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk genetikk
Postboks 4956 Nydalen
0424 OsloPermanent laboratorium
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellefritt DNA fra maternelt blod
Parameter
Aneuploidier i kromosom 13, 18, 21, X og Y
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
142390
Merknad
VeriSeq NIPT Solution v2
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Basesubstisjoner og små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner i mitokondriegenom
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140526
Merknad
Sekvensering, High throughput sequencing (HTS), mitokondriegenom. Gjelder ikke CNV-calling
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Basesubstitusjoner, små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner, og kopinummervariasjon i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125389 133959 135292 140312
Merknad
Sekvensering, High throughput sequencing (HTS) kreft custom panel med CNV-calling (Convading)
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Basesubstitusjoner og små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner, og kopinummervariasjon i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
131886 141830
Merknad
Sekvensering, High throughput sequencing (HTS), genom
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Ekspansjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117646 87724 145893
Merknad
Fragmentanalyser (PCR, RP-PCR og AmplideX PCR/CE FMR1)
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Basesubstisjoner og små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
121110
Merknad
Sekvensering, High throughput sequencing (HTS), eksom. Gjelder ikke CNV-calling
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Aneuploidier i kromosom 13, 18, 21, X og Y
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
56557
Merknad
Fragmentanalyser (DNA-basert trisomitest)
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Basesubstitusjoner og små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85926 86055 86349
Merknad
Sekvensering, Sanger
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Kopinummervariasjon/ metyleringsanalyse, i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
83949
Merknad
MLPA og metyleringsanalyse MLPA
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Kopinummervariasjon, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
84542
Merknad
Array CGH
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Delesjon av AZFa, AZFb og AZFc, og kjønnskromosom aneuploidi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
89118 111266
Merknad
Fragmentanalyser (Y-del Multiplex PCR)
Objekt
DNA fra fostervann, vev, blod
Parameter
Basesubstisjoner og små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
88046
Merknad
Fragmentanalyser CFTR
Objekt
Fostervann, vev, blod
Parameter
Karyotyping, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
82956
Merknad
Karyotyping (G-bånd)
Objekt
Fostervann, vev, blod
Parameter
Kromosomavvik, i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
84701
Merknad
Karyotyping (Fluorescense In Situ Hybridisering, FISH)
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
DNA fra blod, fostervann, vev eller ferskt tumorvev. Cellefritt DNA fra maternelt blod
Parameter
Genanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsippp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15) Prosedyre for FA: Dok. ID 45338
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.