Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 328

Helse Møre og Romsdal HF

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Molde Sjukehus
6407 Molde

Telefon: 711 22110
E-post: mikromolde@helse-mr.no
Hjemmeside: http://www.helse-mr.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Molde Sjukehus
6407 MoldePermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscessinnhold
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5488, 37095, 30257, 35793, 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Blod
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26677, 32146, 28665, 26632
Merknad
Dyrkning, BactAlert VirtuO
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella, Shigella, Yersinia Campylobacter, Vibrio, EHEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5406, 34515, 34516 26066, 34748
Merknad
Dyrkning
Objekt
Feces
Parameter
Tarmpatogene bakterier panel 1: Aeromonas spp.-DNA, Campylobacter spp.-DNA, Clostridium difficile toxin B-DNA, Shigella spp.-DNA, Salmonella spp.-DNA, Vibrio spp.-DNA, Yersinia enterocolitica-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39391, 37244, 36704, 38092
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Feces
Parameter
Tarmpatogene bakterier panel 2: E. coli enterohemoragisk (EHEC)/Shigatoksinproduserende (STEC) gen stx1/2, E. coli enteropatogen (EPEC)-gen eaeA, E. coli enteroaggregativ (EAEC)- gen aggR, E. coli enterotoksigen (ETEC)- gen It/st
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39391, 37244, 36704, 38092
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile, toksinproduserende
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14595
Merknad
Real-time PCR, GeneXpert
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile, toksinproduserende
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5403
Merknad
Immunokromogen
Objekt
Feces
Parameter
E.coli enterohemoragisk (EHEC)/E. coli enterotoksigen (ETEC) gen stx1, stx2, eaeA-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37244, 39391, 22156, 34515, 32639, 38092
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Fersk sputumprøve og NALC-behandlet sputumprøve
Parameter
Mycobacterium tuberculosis-komplekset PCR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32670
Merknad
Real-time PCR, GeneXpert
Objekt
Genitalsekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5474, 35817, 35793
Merknad
Dyrkning
Objekt
Genitalsekret
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5474, 19221, 35817, 355555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Genitalsekret Urin
Parameter
Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40037, 39820
Merknad
Real-time PCR, Alinity
Objekt
Genitalsekret, urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40037, 39820
Merknad
Real-time PCR, Alinity
Objekt
Genitalsekret, urin
Parameter
Chlamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40037, 39820
Merknad
Real -time PCR, Alinity
Objekt
Indusert sputum Ekspektorat Bronkialskyllevann Urin Puss Gastriske aspirater Leddvæsker Pleuravæsker Vev
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7102, 7110, 7101, 7107, 7104, 7109, 7099, 57960, 58028, 7269
Merknad
Dyrkning, BD BACTEC
Objekt
NALC- og ubehandlet ekspektorat Indusert sputum Bronkialskyllevæske BAL
Parameter
Mycobacterium tuberculosis-komplekset PCR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41013
Merknad
Real-time PCR, BD MAX
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30155, 7267, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Nedre luftveisprøver
Parameter
Mycobacterium tuberculosis Farging og mikroskopi av ZN-preparat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25809, 7268
Merknad
ZN-farging, Aerospray, Mikroskop, Vurdering
Objekt
Prøve fra positive MGIT-rør
Parameter
Mycobacterium tuberculosis-komplekset Antigentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15918
Merknad
Immunkromogen
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Følsomhetstesting
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5238, 28865
Merknad
Diskdiffusjon
Objekt
Renkultur, bakterier, sopp
Parameter
Følsomhetstesting
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4510
Merknad
Dobbelt fortynningsrekke med bruk av MIC, Vitek 2, Vitek 2 XL
Objekt
Renkultur, bakterier, sopp
Parameter
Følsomhetstesting
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5305, 35793
Merknad
MIC-bestemmelse med gradientstrips
Objekt
Renkultur, bakterier, sopp
Parameter
Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22599
Merknad
Massespektrometri, Maldi Tof, Vitek MS
Objekt
Sekret
Parameter
Methicillin-resistent Staphylococcus aureus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5475, 39246, 35301, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret
Parameter
Streptococcus agalactiae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39246
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret
Parameter
Enterokokker, vancomycin-resistente (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21436, 21437, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret, ekspektorat
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39246
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret, feces
Parameter
ESBL-produserende bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21437, 25904, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5489. 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sterile væsker (utenom blod og spinalvæske)
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26677, 33745
Merknad
Dyrkning, BactAlert VirtuO
Objekt
Sterile væsker (utenom blod og spinalvæske)
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5488, 37095, 30257, 35793, 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sårsekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5488, 37095, 30257, 35793, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4397, 9896, 40581, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8571
Merknad
Immunkromogen, Alere reader
Objekt
Urin, spinalvæske
Parameter
Streptococcus pneumoniae antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8571
Merknad
Immunkromogen, Alere reader
Objekt
Vev
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26677, 39876
Merknad
Dyrkning, BactAlert VirtuO
Objekt
Vev
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35306, 32747, 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øresekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37095, 35793, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øvre luftveier
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33641, 37095, 33641, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øvre luftveier Nedre luftveier
Parameter
Legionella spp.-DNA Legionella pneumophila-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 41206, 43078, 37244, 22156, 36233, 32409, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Øvre luftveier, Nedre luftveier
Parameter
Atypiske luftveisbakterier-panel: Bordetella pertussis-DNA, Bordetella parapertussis-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Chlamydophila pneumoniae-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 41206, 43078, 37244, 52319, 22156, 62525, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Øyesekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5476, 30901, 37095, 35555
Merknad
Dyrkning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Tarmpatogene virus-panel: Adenovirus-DNA, Astrovirus-RNA, Norovirus genotype 1-RNA, Norovirus genotype 2-RNA, Rotavirus-RNA, Sapovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39391, 37244, 36704, 38092
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Plasma
Parameter
Cytomegalovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40037, 40467
Merknad
Real -time PCR, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40037, 40467
Merknad
Real -time PCR, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40037, 40467
Merknad
Real -time PCR, Alinity
Objekt
Sårsekret, Spinalvæske, Øyekammervæske
Parameter
Enterovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 37244, 41206, 43078, 22156, 36233, 55988, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Sårsekret, Spinalvæske, Øyekammervæske
Parameter
Varicella zoster-virus-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 37244, 41206, 43078, 22156, 36233, 55988, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Sårsekret, Spinalvæske, Øyesekret, Øyekammervæske
Parameter
Herpes simplex-virus type 1-DNA, Herpes simplex-virus type 2-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 37244, 41206, 43078, 22156, 36233, 55988, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Øvre luftveier, Nedre luftveier
Parameter
Luftveisvirus-panel: Adenovirus-DNA, Pancoronavirus-RNA, Rhinovirus-RNA, SARS CoV-2-RNA (E-gen), Humant metapneumovirus-RNA Respiratorisk syncytialt-virus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 41206, 43078, 37244, 52319, 22156, 36233, 34900, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Øvre luftveier, Nedre luftveier
Parameter
SARS CoV-2 (N-gen), Influensa A/B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 41206, 43078, 37244, 42952, 36233, 33135
Merknad
Real-time PCR
Objekt
Øyesekret
Parameter
Adenovirus-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30320, 41206, 43078, 37244, 52319, 22156, 57782, 33135
Merknad
Real-time PCR
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodutstryk
Parameter
Malaria
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
Lysmikroskop
Objekt
Feces
Parameter
Parasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23292
Merknad
Lysmikroskop
Objekt
Feces
Parameter
Tarmpatogene parasitt-panel: Cryptosporidium spp.-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia lamblia-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39391, 37244, 36704, 38092
Merknad
Real-time PCR
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Rubella, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42629
Merknad
ELFA, VIDAS
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS-CoV-2, II QANT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 42955
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syphilis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 36351
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35938
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 36188
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458. 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Denguevirus NS1-antigen, Denguevirus IgG-antistoff, Denguevirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23284
Merknad
Immunkromogen
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia, IgG-antistoff, Plus VLsE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520, 41073
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520, 41073
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42629
Merknad
ELFA, bioMerieux VIDAS
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus, p52, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458,39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr-virus, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30676
Merknad
Imunkromogen
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr-virus-CA, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr-virus-CA, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35937
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35934
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-core, Total-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42629
Merknad
ELFA, bioMerieux VIDAS
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, core-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 35700
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, e-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 36036
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, e-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 36174
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, s-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 36349
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, s-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35704
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C, antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 35702
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Meslingvirus, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Meslingvirus, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Mumps-virus, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Mumps-virus, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B-19, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B-19, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35723
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex 1, IgG-antistoff, HSV-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex, IgG-antistoff, HSV-2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39458, 39520
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV), Combo, Antigen/Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 35706
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Spinalvæske
Parameter
CXCL 13-Neuroborreliose biomarker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27055, 39458
Merknad
ELISA, Euroimmuns Analyzer
Den administrative/geografiske enheten:
Mikrobiologi Ålesund
Ålesund sykehus
6026 ÅlesundPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscessinnhold
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5488, 37095, 30257, 35793, 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Blod
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26677, 32146, 28665, 26632
Merknad
Dyrkning, BactAlert VirtuO
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile, toksinproduserende
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5403
Merknad
Immunokromogen
Objekt
Feces
Parameter
Clostridium difficile, toksinproduserende
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14595
Merknad
Real-time PCR, GeneXpert
Objekt
Genitalsekret
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5474, 19221, 35817, 355555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Genitalsekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5474, 35817, 35793
Merknad
Dyrkning
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30155, 7267, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Renkultur, bakterier
Parameter
Følsomhetstesting
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5238, 28865
Merknad
Diskdiffusjon
Objekt
Renkultur, bakterier, sopp
Parameter
Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22599
Merknad
Massespektrometri, Maldi Tof, Vitek MS
Objekt
Renkultur, bakterier, sopp
Parameter
Følsomhetstesting
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5305, 35793
Merknad
MIC-bestemmelse med gradientstrips
Objekt
Renkultur, bakterier, sopp
Parameter
Følsomhetstesting
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4510
Merknad
Dobbelt fortynningsrekke med bruk av MIC, Vitek 2, Vitek 2 XL
Objekt
Sekret
Parameter
Methicillin-resistent Staphylociccus aureus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5475, 39246, 35301, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret
Parameter
Enterkokker, vancomycin-resistente (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21436, 21437, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret
Parameter
Streptococcus agalactiae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39246
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret, ekspektorat
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39246
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sekret, feces
Parameter
ESBL-produserende bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21437, 25904, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5489. 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sterile væsker (utenom blod og spinalvæske)
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5488, 37095, 30257, 35793, 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Sterile væsker (utenom blod og spinalvæske)
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26677, 33745
Merknad
Dyrkning, BactAlert VirtuO
Objekt
Sårsekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5488, 37095, 30257, 35793, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8571
Merknad
Immunkromogen, Alere reader
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4397, 9896, 40581, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Urin, spinalvæske
Parameter
Streptococcus pneumoniae antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8571
Merknad
Immunkromogen, Alere reader
Objekt
Vev
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35306, 32747, 33745, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Vev
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26677, 39876
Merknad
Dyrkning, BactAlert VirtuO
Objekt
Øresekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
337095, 35793, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øvre luftveier
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33641, 37095, 33641, 35555
Merknad
Dyrkning
Objekt
Øyesekret
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5476, 30901, 37095, 35555
Merknad
Dyrkning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
SARS CoV-2 Influensa A/B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41364
Merknad
Real-time PCR, BD MAX
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodutstryk
Parameter
Malaria
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30962
Merknad
Lysmikroskop
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Denguevirus NS1-antigen, Denguevirus IgG-anistoff, Denguevirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23284
Merknad
Immunkromogen
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 36188
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35938
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syphilis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 36351
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV), Combo, Antigen/Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 35706
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35723
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C, antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 35702
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, s-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35704
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, s-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 36349
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B, core-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 4387, 35700
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35934
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A, IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35685, 35708, 35683, 35937
Merknad
CMIA, Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr-virus, IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30676
Merknad
Imunkromogen