Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 301

Helse Førde HF

Mikrobiologisk avdeling

Postboks 1000
6807 FØRDE

Telefon: 57 83 93 47 / 57 83 90 91
E-post: mikrobiologi@helse-forde.no
Hjemmeside: http://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Bakteriologisk eining, Serologisk eining og Molekylærbiologisk eining
Postboks 1000
6807 FØRDEPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakteriekolonier, buljong og feces
Parameter
Stx1, stx2 og eae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20891
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00383 D00385 D18038 D09115
Merknad
Agardiffusjon Gradienttest BD Phoenix
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Påvisning av penicilinase produksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D09104
Merknad
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00324 D06996
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse. (Bactec)
Objekt
Faeces
Parameter
Helicobacter pylori antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25900
Merknad
Liason
Objekt
Faeces
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Campylobacter spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Yersinia enterocolitica
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Clostridium difficile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Clostridium difficile toksin A/B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
eae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
stx
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
ipaH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces, rektalprøve
Parameter
Vancomycin resistente enterokokkar (VRE), VanA og VanB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26903
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Fæces
Parameter
Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D12845
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00356
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Fæces
Parameter
Tarmpatogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00354
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse.
Objekt
Fæces Rektalpensel
Parameter
Vancomycin resistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25081
Merknad
Dyrking, identifikasjon, resistensbestemmelse
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00348
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse.
Objekt
Nedre luftveier Cystisk fibrose (CF) pasienter
Parameter
Patogene bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00343
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nesesekret Halsprøve Perineum
Parameter
Multiresistente stafylokokker (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00337 D16654
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse Sanntids PCR
Objekt
Nesesekret Halsprøve Perineum Sårsekret
Parameter
MRSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21431
Merknad
Sanntids PCR Hurtigdiagnostikk
Objekt
Pussprøver
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00329 D00330
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Rektalpensel
Parameter
ESBL-A og ESBL-CARBA hos Enterobacterales
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25080 D25066 D25129
Merknad
Chromogene medier/Realtime PCR hurtigdiagnostikk
Objekt
Renkultur Blodkultur
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20942 D20938
Merknad
Massespektrometri MALDI-TOF
Objekt
Sekret fra luftveier Øyesekret Øresekret
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00338 D00339 D00346
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse.
Objekt
Sentralvenøse katetre (CVK)
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00333
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse. (Makis metode)
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00326
Merknad
Dyring, identifikasjon og resistensbestemmelse.
Objekt
Trombocyttkonsentrat
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05292
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse. (Bactec)
Objekt
Urin
Parameter
Pneumokokkantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20099
Merknad
Immunkromatografi SOFIA Analyzer
Objekt
Urin
Parameter
Legionella antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20264
Merknad
Immunkromatografi SOFIA Analyzer
Objekt
Urin Urin dyppekultur
Parameter
Bakterier Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00347
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse.
Objekt
Urin, cervix, vagina, uretra
Parameter
Chlamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21627
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Urin, cervix, vagina, uretra
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21627
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
Bordetella species
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D16769
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
Clamydia pneumoniae / Mycoplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D16782
Merknad
Realtime-PCR
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Faeces
Parameter
Adenovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realttime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Astrovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Norovirus gr. 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Norovirus gr. 2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Sapovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realttime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Rotavirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realttime-PCR
Objekt
Fæces
Parameter
Norovirus Genogruppe 1 & 2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21432
Merknad
Realtime-PCR Hurtigdiagnostikk
Objekt
Nasofarynx
Parameter
Influensa A, influensa B, RSV og SARS-CoV-2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25633
Merknad
Realtime multiplex PCR Hurtigdiagnostikk
Objekt
Sekret
Parameter
Adenovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D19951
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Spinalvæske Sekret
Parameter
HSV-2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D18267
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Spinalvæske Sekret
Parameter
HSV-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D18267
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Spinalvæske Sekret
Parameter
Varicella zoster virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D18282
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Spinalvæske Sekret
Parameter
Enterovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D19173
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
Parainfluensavirus type 1-3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D19623
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
Influensavirus type A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D16873
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
RSV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17437
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
Influensavirus type B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D16873
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
hMPV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17437
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
Rhinovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D22158
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Øvre luftvegssekret
Parameter
SARS-CoV-2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24666
Merknad
Realtime-PCR
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Malaria
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00395 D09032
Merknad
Mikroskopi Immunkromatografi
Objekt
Faeces
Parameter
Giardia lamblia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Entamoeba histolytica
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Faeces
Parameter
Cryptosporidium spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24414
Merknad
Realtime-PCR
Objekt
Fæces
Parameter
Tarmparasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00394
Merknad
Mikroskopi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Tb spesifikt γ-Interferon (Quantiferon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24524
Merknad
CLIA/Liaison
Objekt
Serum
Parameter
HAV total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26823
Merknad
CLIA/Liason
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26822
Merknad
CLIA/Liason
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26822
Merknad
CLIA/Liason
Objekt
Serum og spinalvæske
Parameter
Borrelia antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24523
Merknad
CLIA/Liaison
Objekt
Serum Plasma
Parameter
Heterofile antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00426
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Serum Plasma
Parameter
HAV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26823
Merknad
CLIA/Liason
Objekt
Serum Spinalvæske
Parameter
Borrelia intrathekaltest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17089
Merknad
ELISA
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Syfilis TP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HIV Ag/Ab
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
EBV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Anti-HB core
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24988
Merknad
CMIA/Alinity
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Bakterier Virus Sopp Parasitter Antigen Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ Analyseplattformer akkreditert under medisinsk mikrobiologi M16 Prosedyre for fleksibel akkreditering: D26460 Mandat for beslutningsansvarlige i valideringsgruppa: D26461 Endringslogg: D26462
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.