Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 290

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratorieklinikken, Mikrobiologisk avdeling

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55974700
E-post: lene.henriksen.holm@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://www.helse-bergen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Mikrobiologisk avdeling
Jonas Lies veg 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Aksiller, lyske, sår, eksemlesjoner, arr/hudeffekter, innstikksteder for fremmedlegemer, urin, sekret fra trakeostomi/trakeal-tube
Parameter
Candida auris
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D74447 D36806
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, BD Kiestra
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21544, D26386
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Bact/Alert Virtuo, MaldiTof MS, Biomic V3
Objekt
Feces
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24373, D57253
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Feces
Parameter
Campylobacter spp.-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48886, D49641
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Salmonella spp.-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48886, D49641
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Tarmpatogene E.coli-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D49002, D48886, D49641
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Yersinia enterocolitica-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48886, D49641
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Toksin B-produserende Clostridium difficile-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D31183, D32637
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
ESBL-produserende bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27928, D56420, D36806
Merknad
Dyrkning, identifikasjon, og resistensbestemmelse med manuell og automatisert metode. WASP, Maldi-Tof MS, BD Kiestra, Biomic. Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Feces
Parameter
Vankomycinresistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D22107, D17508, D36806
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480, dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse med manuell og automatisert metode. WASP, BD Kiestra, MaldiTof MS, Biomic V3
Objekt
Fostervann, genitalprøver (vagina, cervix) placenta, hinner, overflater av foster (Nese, svelg, øregang, anus), fosterblod
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02325, D26297
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Genitalprøver (vagina, cervix)
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02324, D33426
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Intravaskulære fremmedlegemer
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D18146, D33431
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Leddvæske og spinalvæske
Parameter
Borrelia spp.-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D35360, D28655
Merknad
Sanntids-PCR MyGo Pro
Objekt
Luftveier
Parameter
Bordetella pertussis-DNA Bordetella parapertussis-DNA Bordetella holmesii-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17701, D29754
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Chlamydia pneumoniae-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17453, D31729
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Mycoplasma pneumoniaeDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D17453 D31598
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Legionella spp.-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D18805, D24773
Merknad
Sanntids-PCR smeltepunktsanalyse, LightCycler 2.0
Objekt
Luftveier, nedre
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27022, D26403
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Luftveier, ventrikkelskyllevæske, væske fra serøse hulrom (pleura, pericard, peritoneum), blod, beinmarg, spinalvæske, vev/biopsier, urin feces, abscess
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D30886, D29328
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Bactec 960 (BD), Sanntids PCR Genexpert
Objekt
Luftveier, øvre
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26156, D26389
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Morsmelk
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25062, D26402
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Negler, hudavskrap, hår
Parameter
Dermatofytt-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D41216, D42075
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler 480
Objekt
Nese, hals, perineum, sår, eksemlesjoner, arr/hudeffekter, innstikksteder for fremmedlegemer, urin
Parameter
Meticilinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D10522, D36806, D69572
Merknad
Dyrkning identifikasjon og resistensbestemmelse med manuell og automatisert metode. WASP,BD Kiestra, MaldiTof MS Sanntids-PCR GeneXpert
Objekt
Peritoneal dialysevæske
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D28257, D32548
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Renkultur av bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D11147 D22148
Merknad
Agardiffusjon / BIOMIC EUCAST metode BD Kiestra, Biomic V3
Objekt
Renkultur av bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01758
Merknad
Agar gradient metode
Objekt
Renkultur av bakterier og sopp
Parameter
Identifikasjon og resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D33538
Merknad
Vitek 2
Objekt
Renkultur av bakterier og sopp
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D45003
Merknad
Makro- og mikro buljongfortynningsmetode Vizion
Objekt
Renkultur, bakterier & sopp
Parameter
Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24862
Merknad
Massespektrometri MALDI-TOF
Objekt
Serum, plasma, luftveier
Parameter
Aspergillus spp. DNA Aspergillus fumigatus DNA Aspergillus flavus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D65655 D75624
Merknad
Sanntids-PCR, Quantstudio 5
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Streptococcus agalactiae (GBS)-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D44053, D25034
Merknad
Sanntids-PCR Mic qPCR Cycler
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21543, D25034
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Stamcelleprodukt, blodprodukter, bein, bløtvev, cornea, fostervann, placenta
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D29476, D33430
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Sæd
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27515
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Sårsekret, væsker og puss fra sterile områder (abcesser, bursa , cyster, dren, hematom, ledd, pericardium, ascites)
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D28257, D26400
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse med manuell og automatisert metode. Maldi-Tof MS WASP, BD Kiestra, Biomic V3.
Objekt
Urin
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24362, D26395
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse med manuell og automatisert metode. WASP, BD Kiestra, MaldiTof MS Biomic V3, Vitek 2
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila serogruppe 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D33684, D56662
Merknad
Antigenpåvisning Sofia fluorescence immunoassay
Objekt
Urin, spinalvæske
Parameter
Streptococcus pneumoniae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02032, D33683
Merknad
Antigenpåvisning Sofia fluorescence immunoassay
Objekt
Urogenitale prøver, rektalpensel, hals, konjuktiva
Parameter
Neisseria gonorrheae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27513, D33427
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS
Objekt
Vaginalsekret, cervixsekret, uretrasekret og urin
Parameter
Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D43076 D38688
Merknad
TMA Panther
Objekt
Vaginalsekret, cervixsekret, uretrasekret, anussekret, halssekret og urin
Parameter
Chlamydia trachomatis-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D43076, D43392, D59791
Merknad
TMA Panther
Objekt
Vaginalsekret, cervixsekret, uretrasekret, anussekret, halssekret og urin
Parameter
Neisseria gonorrhoeae-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D43076, D43392
Merknad
TMA Panther
Objekt
Vaginalsekret, feces
Parameter
Streptococcus agalactiae (GBS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D07973, D33429
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Vaginasekret, cervix, spiral, hinnerester, placenta, aspirat/puss, tubemateriale
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27511, D33426
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse WASP, Maldi-Tof MS, Biomic V3
Objekt
Vev, leddvæske, ortopedisk protesemateriale, sår- og fistelsekret
Parameter
Bakterier & sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26155, D26404
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-Tof MS, Biomic V3
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Adenovirus-DNA (tarmpatogene)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48727, D49641
Merknad
Sanntids-PCR, Flow LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Astrovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48727, D49641
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Rotavirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48727, D49641
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Sapovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D70186, D70174
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Norovirus genogruppe 1-RNA Norovirus genogruppe 2-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D36737, D25709, D48779, D49641
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Humant metapneumovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D43165, D28669
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Influensavirus A-RNA Influensavirus B-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D66532,D30057
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW Lightcycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
SARS-CoV-2 RNA Influensavirus A-RNA Influensavirus B-RNA Respiratorisk syncytialvirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D30057, D28667, D63935
Merknad
Sanntids-PCR, GeneXpert
Objekt
Luftveier
Parameter
Respiratorisk syncytialvirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D43165, D28667
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Parainfluensavirus 1-RNA Parainfluensavirus 2-RNA Parainfluensavirus 3-RNA Parainfluensavirus 4-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25518, D31477, D46948
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Adenovirus-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05547, D26414
Merknad
Sanntids-PCR FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
SARS-CoV-2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D62168, D66532,
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Rhinovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D46948, D45709
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Enterovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D43165, D30926
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
Humant koronavirus OC43 Humant koronavirus 229E Humant koronavirus NL63 Humant koronavirus HKU1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D70416, D70175
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Luftveier
Parameter
SARS-CoV-2 RNA Influensavirus A-RNA Influensavirus B-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D67018, D30057, D62168
Merknad
Sanntids-PCR, Cobas Liat
Objekt
Luftveier, spinalvæske, blod
Parameter
Adenovirus-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D74606, D26414
Merknad
Sanntids- PCR, Quantstudio 5
Objekt
Plasma
Parameter
Epstein-Barr virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D70767, D27399
Merknad
Sanntids-PCR, Cobas 6800
Objekt
Plasma
Parameter
Cytomegalovirus-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D23962, D70766
Merknad
Sanntids-PCR, Cobas 6800
Objekt
Plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV)- RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D47386, D29874
Merknad
TMA Panther
Objekt
Sekret, spinalvæske, fostervann
Parameter
Herpes simplex-virus type 1- DNA Herpes simplex-virus type 2- DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D08592, D31082
Merknad
Sanntids-PCR, smeltepunktsanalyse, LightCycler 480
Objekt
Sekret, urin
Parameter
Meslingevirus-PCR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D58168, D27439
Merknad
Sanntids-PCR, MyGo Pro
Objekt
Serum, fostervann, blod, leddvæske
Parameter
Humant parvovirus B19-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21220, D27424
Merknad
Sanntids-PCR, LightCycler 2.0
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Zikavirus-RNA Denguevirus-RNA Chikungunyavirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D51235, D49803, D52087, D25107
Merknad
Sanntids-PCR, Mic qPCR Cycler
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291, D47382
Merknad
TMA Panther
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C-virus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D47387, D29467
Merknad
TMA Panther
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Humant parechovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D37897, D39156
Merknad
Sanntids-PCR, LightCycler 2.0
Objekt
Spinalvæske, blod
Parameter
Humant herpesvirus 6-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D13275, D29070
Merknad
Sanntids-PCR, Quantstudio 5
Objekt
Spinalvæske, sekret
Parameter
Varicella zoster-virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21221, D29305
Merknad
Sanntids-PCR, LightCycler 480
Objekt
Spinalvæske, sekreter, feces,
Parameter
Enterovirus-RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20637, D30926
Merknad
Sanntids-PCR, Quantstudio 5
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Entamoeba histolytica-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48741, D49641
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Giardia lamblia-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48741, D49641
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
Objekt
Feces
Parameter
Cryptosporidium spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21526, D31623
Merknad
Mikroskopi
Objekt
Feces
Parameter
Cyster og egg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D30783, D31623
Merknad
Mikroskopi
Objekt
Fostervann
Parameter
Toxoplasma gondii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D61338, D24305
Merknad
Sanntids PCR, Quantstudio 5
Objekt
Fæces
Parameter
Cryptosporidium spp.-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D48741, D49641
Merknad
Sanntids-PCR, FLOW LightCycler 480
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
TB spesifikt gamma-interferon (Quantiferon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D25164
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison
Objekt
Serum
Parameter
Herpes simplex-virus IgG-antistoff (HSV-1 og HSV-2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490 D31082
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV) antigen og antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D29874, D53876, D53874
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV) p24-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D15805, D29874
Merknad
EIA
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV) antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01857, D29874
Merknad
Immun-blot Western blot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant T-celle-leukemivirus (HTLV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D29875, D53876, D53874
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Meslingvirus IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D27439
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parotittvirus IgG-antistoff Parotittvirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D28695
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubellavirus IgG-antistoff Rubellavirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D28952, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syfilis (Treponema pallidum)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24777, D53876, D53874
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syfilis (Treponema pallidum) Rapid plasma reagin (RPR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D22012, D24777
Merknad
Agglutinasjon
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG-antistoff Toxoplasma gondii IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D24305, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster-virus IgG-antistoff Varicella zoster-virus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D29305
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr-virus VCA IgG-antistoff Epstein-Barr-virus VCA IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27399, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Syfilis, TPHA (Treponema pallidum passive hemagglutinasjon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D72588, D24777
Merknad
Passiv hemagglutinasjon
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant immunsviktvirus (HIV) antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D56531, D29874
Merknad
Immunkromatografi Geenius
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus core-antistoff (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291 D20490
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS-Cov-2 IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D53876 D62168
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS-Cov-2 IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490 D62168
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490 D23962
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA) Liaison
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Hepatitt D-virus antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D69282
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA) Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus s-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291, D53876
Merknad
CMIA, Kvantitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant parvovirus B19 IgG-antistoff Humant parvovirus B19 IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D27424
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Puumalavirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D33480, D24909
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt E-virus IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D71895
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt E-virus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D71895
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia burgdorferi IgG-antistoff Borrelia burgdorferi IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20490, D28655
Merknad
CLIA Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG-antistoff Cytomegalovirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D23962, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Denguevirus NS1-antigen Denguevirus IgG-antistoff Denguevirus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D22289, D25107
Merknad
Immunkromatografi
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr-virus EBNA-1 IgG-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27399, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Heterofile antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D29177, D27399
Merknad
Agglutinasjon Clearview
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C-virus immunblot
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D25316, D29467
Merknad
Immun-Blot RecomLine AutoBlot 3000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A-virus IgG-antistoff Hepatitt A-virus IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D29490, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus s-antigen Hepatitt B-virus s-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus e-antigen Hepatitt B-virus e-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291, D53876
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus core-antistoff (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291, D53876, D53874
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B-virus core-IgM-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26291, D53876, D53874, D16627
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C-virus antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D29467, D53876, D53874
Merknad
CMIA Alinity
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Sterile væsker Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakterier Urin Intravaskulære fremmedlegemer
Parameter
Bakterier Sopp Virus Parasitter Antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: D39497, D39926, D36707, D23505 ID logg:
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.