Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 307

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratorieklinikken, Avdeling for patologi

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55 97 70 60
E-post: avdelingforpatologi@helse-bergen.no
Hjemmeside: https://helse-bergen.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for patologi
Sentralblokka, 1. og 2. etasje
Jonas Lies vei 65
5021 BergenPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale, cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821349 D41720 D65907
Merknad
Genius digital diagnostikk og Mikroskopering av celler fremstilt og farget med metoder angitt under M0230, cellemateriale fra cervix
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale; fersk frossen muskel
Parameter
Enzymanalyser: NADH, COX/SDH, Sur forsfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821270, D41638, 821248, D41645, 821283, D41632
Merknad
Manuelle enzymanalyser
Objekt
Vevsmateriale; fiksert
Parameter
Fremstilling av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D50822, D15780, D15052, D44230, D43813, D44192, D44247, D44305, D51569, D51568, D58589
Merknad
Fremstilling av vevssnitt: manuell støp og snitting
Objekt
Vevsmateriale; frysesnitt
Parameter
Fremstilling og farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821298, D44490
Merknad
Manuell farging med HE
Objekt
Vevsmateriale; nyrebiopsier
Parameter
Fremstilling av vevssnitt til elektron- mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821299, D45575
Merknad
Manuell metode
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpt
Parameter
Farging av vevssnitt (Ziehl Neelsen, MT, BB, GMS, EVG, Congo, Reticulin, PASM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D44709, D53083 821114, 821109, 821104, 821107, 821170, 821103, 821051, 810220
Merknad
Automatisert farging Ventana BenchMark Special Stains
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpt
Parameter
Farging av vevssnitt (HE, PAS, Giemsa, AB-PAS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D22589, D51501, D53083, 822001, 821110, 821105, 821102
Merknad
Delvis manuell metode Tissue Tek Prisma
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpt
Parameter
Farging immunhistokjemiske analyser (ALK lunge (blt), CEA M, E-cadherin, CD10, CD117, CD20, CD23, CD3, CD30, CD31, CD34, CD5, CDX2, Chromogranin A, CK20, CK MNF116, Cyclin D1, Desmin, ER, HER2 IHC, Ki-67, Melan-A, p16, p40, PAX8, PDL1SP263, PSA, S100, SOX10, Synaptophysin, TTF1, Vimentin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821012, 821157, 821217, 821230, 821091, 821074, 821036, 821045, 821047, 821069, 821163, 821211, 821165, 821048, 821051, 821073, 821168, 821079, 821090, 821136, 821201, 822002, 821224, 821142, 821118, 821034, 821042, 821039, 821154, 821456, 821076, 821086
Merknad
Automatisert farging BenchMark Ultra (BMU)
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpte nyrebiopsier
Parameter
Spesialfarger (PAS, HE, Congo)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821617 - D30103 821615 - D30105 821616 - D31375
Merknad
Manuell farging
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale, non-gyn
Parameter
Fremstilling og farging av celler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821292, D47734, D42269
Merknad
Tissue Tek Prisma Papanicolaous fargemetode
Objekt
Cellemateriale; cervix
Parameter
Framstilling og farging av væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821349, D42482, D42269
Merknad
ThinPrep 5000 og Tissue Tek Prisma Papanicolaous fargemetode
Objekt
Cellemateriale; non-gyn
Parameter
Fremstilling og farging av celler med utstryksmetoder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821182 D47734
Merknad
Manuell preparering Hemacolor fargemetode
Objekt
Cellemateriale; non-gyn
Parameter
Fremstilling og farging av celler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821489, D47734, D42269
Merknad
Tissue Tek Prisma May-Grünewald-Giemsa fargemetode
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale; cervix
Parameter
Humant Papilloma virus (HPV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
820032 D37661
Merknad
Sanntids-PCR Cobas 4800/6800